Hechtingsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

Ondanks de toegenomen aandacht die er is voor het onderkennen en behandelen van hechtingsstoornissen, blijven cliënten met een hechtingsstoornis ‘moeilijke cliënten’ voor een hulpverlener.

Hoewel er gelukkig steeds meer behandelmogelijkheden beschikbaar zijn gekomen, lopen hulpverleners toch nog regelmatig aan tegen ‘onbehandelbare’ cliënten. Met name wanneer de hechtingsstoornis samenvalt met een (lichte) verstandelijke beperking wordt de hechtingsstoornis lang niet altijd als zodanig herkend. Maar zelfs als deze wel wordt herkend, zorgt de diagnose er ook niet gelijk voor dat het werk van de hulpverlener makkelijker wordt.

Personen met een hechtingsstoornis en een (lichte) verstandelijke beperking stellen aan een hulpverlener een buitengewoon ingewikkelde begeleidingsvraag. De hulpverlener heeft daarom behoefte aan praktische handvatten. Naast theoretische kennis over hechting en het kennen van de therapie- opties, wil hij ook weten hoe hij met deze cliënt om moet gaan. Wat zijn belangrijke dingen om rekening mee te houden? Hoe ga je een gesprek met hem aan? Op welke manier moet je hem motiveren? Kun je afspraken met hem maken en vertrouwen geven?

Dit zijn allemaal praktische vragen waar Matthijs Heijstek en Henri Koelewijn, beiden orthopedagoog bij Amerpoort, mee te maken kregen. De teams van hulpverleners waar zij mee werkten liepen hier voortdurend tegen aan. Samen met deze teams hebben zij daarom geprobeerd antwoorden te vinden op deze praktische vragen. Als eerste aanzet in deze zoektocht naar antwoorden publiceerden ze vorig jaar in het magazine van De Knoop hun ARGOS-methodiek. Na uw aanmelding krijgt u het betreffende artikel per e-mail toegestuurd, zodat u zich goed op de thema-avond kunt voorbereiden. De lezing op woensdag 18 januari 2011 borduurt verder op deze publicatie.

Matthijs Heijstek en Henri Koelewijn zullen verder gaan met hun verkenning en ons meenemen in hun zoektocht naar praktische handvatten. Ze zullen aangeven welke kennis minimaal noodzakelijk is voor een hulpverlener om zich te kunnen verplaatsen in zijn cliënt. Ook zullen ze de vijf belangrijkste probleemgebieden van de hechtingsstoornis verder uitwerken:

– Existentiële angst: alles en iedereen wordt ervaren als bedreiging;
– Moeite met relaties: er worden alleen lichte oppervlakkige contacten aangegaan en diepere of affectieve relaties worden als bedreigend ervaren;
– Problemen met het geweten: de gewetensontwikkeling is niet goed op gang gekomen;
– Grillig gedrag: om zich staande te houden wordt de wereld om zich heen constant onder controle gehouden;
– Stress: er is meer stress dan gemiddeld en dit wordt minder makkelijk kwijt geraakt via de ‘normale’ weg.

Matthijs Heijstek en Henri Koelewijn zijn beiden werkzaam in het werkveld van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Tegen deze achtergrond zullen zij hun verhaal vertellen.

Voorlichtingsbijeenkomst
Organisatie: Stichting De Knoop
Datum: Woensdag 18 januari 2012 – Leeuwarden
Sprekers: Matthijs Heijstek en Henri Koelewijn
Thema: Hechtingsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking
Locatie: Grote collegezaal Noordelijke Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden

Meer informatie: www.deknoop.org

Plaats een reactie