Healthy Ageing Conferentie in Brussel

De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en ZonMw hebben op 15 april in Brussel de conferentie ‘Healthy Ageing: a European Research Priority, the Dutch Perspective’ georganiseerd.

Twee Eurocommissarissen, Mr John Dalli (Volksgezondheid en Consumentenbeleid) en Mevr Maire Geoghegan Quinn (Onderzoek en Innovatie), waren aanwezig en hielden beide een warm pleidooi om Healthy Ageing (gezond ouder worden) hoog op de Europese onderzoeksagenda te agenderen. Europarlementariër Judith Merkies was gastvrouw van de conferentie. Ook zij benadrukte dat Healthy Ageing topprioriteit voor het Europees Parlement moet worden.

Europese onderzoeksprogramma’s

De NFU en ZonMw presenteerden zich in Brussel omdat nu de voorbereidingen begonnen zijn voor de toekomstige Europese onderzoeksprogramma’s.

In 2014 start een nieuwe programmaperiode voor Europees onderzoeksbeleid. De gedachtevorming daarvoor is na de inauguratie van de nieuwe Europese Commissie gestart. Het Nederlandse biomedische onderzoeksveld wil hier proactief op inspelen en biedt zichzelf aan als gesprekspartner in de komende discussies.

Vijf thematische prioriteiten

De NFU en ZonMw hebben in hun position paper vijf thematische prioriteiten geformuleerd die bijdragen aan één de grote maatschappelijke uitdagingen van de toekomst, demografische verandering.

Deze prioriteiten zijn: healthy ageing, neurodegeneratieve ziekten (in het bijzonder Alzheimer), metabool syndroom en obesitas (focus op systeembiologie), regeneratieve geneeskunde en public health onderzoek.

Daarnaast zijn drie prioriteiten op het terrein van onderzoeksinfrastructuren benoemd: biobanken, bio-imaging en klinisch onderzoek. Deze grootschalige onderzoeksinfrastructuren vormen de ruggengraat voor de aanpak van de grote uitdagingen voor de Europese Unie op het gebied van gezondheid en vergrijzing.

Conferentie

De conferentie startte met een exclusieve ontbijtsessie. Tijdens zijn openingsspeech benadrukte Eurocommissaris Mr John Dalli het belang van een gezond en productief ouder wordende bevolking. Dalli zal zich persoonlijk inzetten om het thema healthy ageing zo hoog mogelijk op de Europese agenda te krijgen.

Volgens de Eurocommissaris moet het voor elke Europese burger mogelijk zijn om gezond ouder te worden. Niet alleen de rijke mensen, maar ook de minder welgestelde mensen moet een goede gezondheid gegarandeerd worden.

Dalli gaf aan dat het de hoogste tijd is om in te spelen op deze gevolgen van vergrijzing, door jong te beginnen met preventie. Voor ouderen zal ICT (digitale agenda) mogelijkheden bieden. Tijdens de ontbijtsessie lichtte Frans Jaspers (UMCG/NFU) de prioriteiten van de NFU en ZonMw toe.

Plenaire sessie

Het plenaire gedeelte dat werd voorgezeten door Eduard Klasen (LUMC/NFU), werd geopend door Eurocommissaris Mevr Maire Geoghegan-Quinn (Onderzoek en Innovatie). Zij benadrukte het belang van de Healthy Ageing innovatieketen ‘from research to retail’.

Geoghegan-Quinn benadrukte dat Healthy Ageing niet alleen over ouderen gaat, maar dat juist ook het thema preventie leidend zal moeten zijn in de komende onderzoeksprogramma’s.

Zeker binnen de EU2020 strategie het ‘Vlaggenschipproject: Een Innovatie-unie’ zal Healthy Ageing een belangrijk element vormen. Volgens de Europcommissaris mag de kennis niet op de plank blijven liggen, maar moet de industrie in het proces betrokken worden.

Geoghegan-Quinn stelde dat na de conferentie geconcludeerd kan worden dat Healthy Ageing een horizontale visie bestrijkt tussen en over alle directoraat-generalen heen.

Plaats een reactie