HbA1c niet geschikt voor vaststellen diabetes mellitus

HbA1c is niet geschikt om diabetes mellitus mee vast te stellen, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Hanneke Jansen. Hiermee wordt een internationaal comité van experts weersproken, dat onlangs adviseerde HbA1c als diagnosticum voor diabetes te gebruiken.

HbA1c ontstaat door de versuikering van hemoglobine, het belangrijkste bestanddeel van rode bloedcellen. Het wordt gebruikt als maat voor de gemiddelde glucoseconcentratie over een periode van twee tot drie maanden en als voorspeller van het risico op het ontwikkelingen van complicaties bij patiënten bij wie diabetes reeds is vastgesteld.

Hanneke Janssen onderzocht determinanten van HbA1c bij kinderen en volwassenen zonder diabetes. Uit haar onderzoek blijkt dat HbA1c normaal verdeeld is bij zuigelingen en kinderen zonder diabetes en dat bekende risicofactoren voor type 2 diabetes niet geassocieerd zijn met HbA1c bij zuigelingen en kinderen zonder diabetes.

Verder stelt Jansen vast dat HbA1c bij kinderen zonder diabetes redelijk stabiel is over de tijd en dat de hoeveelheid HbA1c in het bloed niet alleen wordt bepaald door de suikerspiegel en de levensduur van rode bloedcellen, maar ook in belangrijke mate door andere factoren. Om die reden concludeert zij dat HbA1c niet geschikt is als diagnosticum voor diabetes.

Hanneke Jansen (Winterswijk, 1982) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Jansen start binnenkort met de opleiding tot huisarts, en zal daarnaast als onderzoeker gaan werken in het UMC Utrecht.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. H. Jansen
Proefschrift: Determinants of HbA1c in non-diabetic children and adults
Promotor(s): prof.dr. R.P. Stolk
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 13 juli 2011,16.15 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Plaats een reactie