Hartstichting roept op te stemmen op onderzoeksprioriteiten

De Hartstichting gaat de samenleving actiever betrekken bij het bepalen van haar onderzoeksprioriteiten. Dit maakt de Hartstichting maandag 7 april 2014 aan het begin van haar jaarlijkse collecteweek bekend.

Onderzoek Hartstichting & toekomst hart- en vaatziekten

Patiënten en hun naasten, zorgprofessionals , wetenschappers, donateurs en vrijwilligers en alle andere betrokken Nederlanders kunnen tot half mei 2014 online hun stem uit te brengen op onderzoeken naar hart- en vaatziekten die volgens hen prioriteit moeten krijgen.

Met deze nieuwe aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatproblemen en hun naasten. Het is voor het eerst in Nederland dat een gezondheidsfonds zo grootschalig de samenleving betrekt bij het bepalen van haar onderzoeksagenda.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “We hopen dat iedereen die in z’n werk dagelijks te maken krijgt met het leed van hart- en vaatpatiënten zijn of haar stem laat horen. Professionals in de zorg en wetenschappers leveren een onmisbare bijdrage aan een goede onderzoeksagenda. Zorgverleners zien waar kennis ontbreekt en wat beter of anders kan. En wetenschappers weten waar de beste kansen liggen op doorbraken in onderzoek”.

Breed gedragen onderzoeksagenda
In recente groepsgesprekken hebben meer dan 150 zorgverleners, patiënten en hun naasten, wetenschappers, donateurs en vrijwilligers vanuit hun eigen ervaring aangegeven op welke vraagstukken de Hartstichting zich in de toekomst moet focussen. De komende zes weken toetst de Hartstichting deze thema’s onder een breed publiek waarna zij haar onderzoeksagenda in juni definitief vaststelt en gesprekken gaat voeren met onderzoekers en samenwerkingspartners hoe de agenda te realiseren. De eerste onderzoeken kunnen dan in 2015 starten.

Online stemmen
Aan welk onderzoek moet de Hartstichting prioriteit geven? Tot half mei 2014 kunnen ook zorgprofessionals en wetenschappers online een stem uitbrengen op onderzoeken die hij/zij belangrijk vinden.
Via www.hartstichting.nl/stemoponderzoek maakt de stemmer met een paar muisklikken een korte lijst met maximaal 4 prioriteiten.

Wat is nieuw?
Tot voor kort werd de keuze voor te financieren onderzoek alleen samen met wetenschappers bepaald. Met als resultaat onderzoek van hoge wetenschappelijke kwaliteit dat eraan heeft bijgedragen dat hartinfarcten, beroertes en aangeboren hartafwijkingen nu veel beter te behandelen zijn dan 50 jaar geleden bij de oprichting van de Hartstichting. De Hartstichting vindt de tijd rijp om ook andere partijen een stem te geven in de keuze van onderzoek. Verwacht wordt dat de toepasbaarheid en impact van onderzoek toeneemt als de interactie tussen samenleving en wetenschap intensiveert.

Onderzoeksbudget
De Hartstichting wil de komende vijf jaren 50 miljoen euro aan fondsen werven voor de onderzoeksprioriteiten van de samenleving. De Hartstichting blijft investeren in beurzen voor talentvolle jonge wetenschappers (de Dekkerbeurzen) en in succesvolle grootschalige onderzoeksprogramma’s van topwetenschappers via CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON).

Plaats een reactie