Hartspiercellen nader bekeken

In haar onderzoek heeft Malin Jonsson nauwkeurig gekeken naar de functie van hartspiercellen die gemaakt zijn uit humane stamcellen. Zij omschrijft hoe deze cellen functioneren en hoe ze reageren op stoffen waarvan de werking al bekend is. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe hartmedicijnen.

Voordat een nieuw geneesmiddel voor de eerste keer kan worden voorgeschreven aan een patiënt, heeft het al een lange rij met testen doorgelopen in verschillende modellen. Deze modellen zijn cel- of diermodellen, speciaal ontwikkeld om de situatie in de mens te weerspiegelen.

Door de resultaten in dit proefschrift krijgen wetenschappers een beter idee van wat ze kunnen verwachten van dit model en waarop ze moeten letten. Daarnaast is nu duidelijk waar precies verbeteringen gemaakt moeten worden om het model te optimaliseren. De meest voorkomende reden dat een medicament uiteindelijk niet goedgekeurd wordt, is een ongewenst effect op het hart, in het ergste geval een fatale hartritmestoornis.

Promotiegegevens
Promovendus: Malin Jonsson
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Applicability of human stem cell-derived cardiomyocytes for safety pharmacology
Promotor 1: Prof. dr. M.A. Vos
Copromotor 1: Dr. A.A.B. van Veen
Copromotor 2: Dr. G. Duker
Datum en tijd: 16/12/2011 16:15
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht