Hartklep reparatie via de schouder

Voor het eerst is het in Nederland mogelijk om een lekkende hartklep te repareren via een ader in de schouder. Deze operatie is bedoeld voor kwetsbare patiënten die te zwak zijn om een open hart operatie te ondergaan en die anders niet geholpen zouden kunnen worden. Artsen van het Erasmus MC hebben deze innovatieve operatie inmiddels bij twee patiënten succesvol uitgevoerd.

De hartklep waar het bij deze operatie om gaat is de zogenoemde ‘mitralisklep’. Dit is één van de vier kleppen die het hart helpt om de doorstroom van het bloed door het hart te reguleren. Bij oudere mensen of bij mensen met een hartinfarct, kan deze mitralisklep gaan lekken. De mitralisklep wordt bij hen te flexibel, waardoor de klep niet meer goed kan sluiten en bloed voor een deel weer terug kan stromen naar waar het net vandaan kwam. Wanneer deze situatie te lang duurt, kan het hart niet meer goed functioneren en kan de patiënt komen te overlijden.

Normaal gesproken wordt een dergelijke klep gerepareerd via een open hart operatie. Sommige patiënten zijn echter te kwetsbaar of te zwak om zo’n ingrijpende operatie te ondergaan. Zij konden daarom tot nog toe niet worden geholpen. De nieuwe operatie biedt hen een belangrijke kans op een kwalitatief beter leven. Bij de twee patiënten die inmiddels zijn behandeld is de operatie succesvol verlopen. Hun conditie blijkt inderdaad vooruit te zijn gegaan. De heer Arwert, één van de twee patiënten: “De operatie is voor mij een stap in de goede richting. Mijn conditie is beter dan vóór de operatie. Zo kon ik tijdens de looptest vóór de operatie maar 260 meter lopen in zes minuten. Dat is inmiddels 345 meter geworden. Een gezond mens schijnt in die tijd gemiddeld 600 meter te kunnen lopen. Ik moet dus nog flink oefenen, maar ik ben al blij met deze verbetering. Nu kan ik eindelijk weer wat dingen ondernemen, zoals een tochtje op mijn elektrische fiets maken.”

Bij de nieuwe operatie wordt een katheter ingebracht via een ader die onder het sleutelbeen ligt. Vanaf daar wordt de katheter naar het hart geleid, het hart ingeleid en richting de betreffende hartklep gebracht. Daar wordt met behulp van speciale metalen staafjes het ophangsysteem van de klep verstevigd, zodat de klep niet meer lekt. Peter de Jaegere, cardioloog in het Erasmus MC en gespecialiseerd in hartklep reparaties: “Je zou de betreffende lekkende hartklep kunnen vergelijken met saloondeurtjes die te los in het kozijn komen te hangen en te makkelijk heen en weer kunnen klapperen. Met deze operatie verstevigen we het kozijn op zo’n manier dat de deurtjes weer dichter tegen elkaar aan komen te hangen en beter sluiten. De klep lekt dan niet meer en het bloed kan niet meer terugstromen. Belangrijk voordeel van de operatie is dat hij aanzienlijk minder ingrijpend is voor de patiënt. Juist dat maakt de operatie geschikt voor zwakkere patiënten. In principe kan de patiënt binnen één dag worden geopereerd en weer naar huis. Na de eerste twee succesvolle operaties, is het nu onze taak als Erasmus MC om te onderzoeken of de behandeling ook op de lange termijn effectief is.”

De nieuwe operatie is het vervolg op de succesvolle innovatieve operatie die de cardiologen van het Erasmus MC vijf jaar geleden in Nederland introduceerden. Daarbij ging het niet om de reparatie van een hartklep, maar om de vervanging van een hartklep, de zogenoemde aortaklep. Bij deze operatie wordt de klep vervangen met behulp van een katheteroperatie via de lies. Deze operatie wordt tegenwoordig met grote regelmaat uitgevoerd en is inmiddels ook geïntroduceerd in andere Nederlandse ziekenhuizen.

Plaats een reactie