Hartafwijking ongeboren baby opsporen met 4D-echo

Een 4D-echo helpt bij het opsporen van hartafwijkingen bij ongeboren baby’s. Met behulp van een 4D-echo kan het hart van ongeboren baby’s vanuit alle richtingen worden beoordeeld. Dit in tegenstelling tot de (momenteel gebruikte) 2D-echo waarbij alleen een vlakke doorsnede kan worden bekeken. De 4D-echo kan helpen bij het opsporen van hartafwijkingen die nu vaak onopgemerkt blijven. Dit toont onderzoeker Bauke Adriaanse aan in haar proefschrift waarmee ze op vrijdag 23 oktober 2015 promoveert bij VUmc.

Aangeboren afwijking
Hartafwijkingen zijn de meest voorkomende aangeboren afwijkingen. Deze worden echter tijdens de 20-weken echo, waarbij het ongeboren kind wordt gescreend op afwijkingen, niet altijd opgemerkt Het gevolg hiervan is dat de pasgeborene niet of te laat de juiste behandeling krijgt en zelfs kan komen te overlijden. Adriaanse onderzocht of met een nieuwe echotechniek het hart van de ongeboren baby beter beoordeeld kan worden. Ze heeft in het bijzonder gekeken naar vierdimensionale (4D) echo. Een 4D-echo maakt een opname waarmee het hart vanuit alle richtingen kan worden beoordeeld in tegenstelling tot de 2D echo waarbij alleen een vlakke doorsnede kan worden bekeken. Ook kan de volledige hartcyclus worden bekeken en beoordeeld.

Een nieuw meetprotocol
Adriaanse toont aan dat hartkleppen van ongeboren kinderen beoordeeld kunnen worden aan de hand van een 4D-echo. Om te bepalen of de afstand tussen de hartkleppen bij de ongeboren baby afwijkend is, moet eerst bekend zijn wat de afstand is bij kinderen met een gezond hart. Tot nu toe lieten andere onderzoekers verschillende normaalwaarden zien. Dit verschil kan verklaard worden met de 4D-echo.

“We ontdekten dat het bepalen van de juiste snijvlak van het hart van groot belang is om de afstand tussen de hartkleppen adequaat te meten. Zodoende hebben we een nieuw meetprotocol ontwikkeld zodat alle echoscopisten de meting op de juiste en dezelfde manier uitvoeren. Ook blijkt uit ons onderzoek dat de afstand tussen de hartkleppen varieert per type hartafwijking; dit geeft ons inzicht in de ontwikkeling van het hart en het ontstaan van hartafwijkingen,” aldus Adriaanse.

babyvoetjes

Educatieve waarde
Een ander voordeel is dat een 4D-opname naar een gespecialiseerde echoscopist op afstand kan worden gestuurd om de hartafwijking te beoordelen. De echoapparatuur heeft nog enkele aanpassingen nodig om alle details te kunnen beoordelen die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de behandeling na de geboorte. De 4D-echo kan daarnaast van grote educatieve waarde zijn aangezien onervaren echoscoptisten met 4D-echo een beter beeld krijgen van de anatomie van het hart.

Met technologische verbetering en training van echoscopisten kan 4D-echo in de toekomst mogelijk worden toegepast in de dagelijkse praktijk en kunnen hartafwijkingen beter worden opgespoord zodat tijdig een juiste behandeling kan worden gestart bij de pasgeboren baby.

Plaats een reactie