Hart- en vaatziekten bij diabetes en nierfalen

Ondanks grote vooruitgang in de behandeling, blijven hart- en vaatziekten een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden wereldwijd, zeker bij patiënten met diabetes mellitus type 2 en eindstadium nierfalen.

Het is dan ook van groot belang nader in kaart te brengen hoe hart- en vaatziekten precies ontstaan, met name bij patiënten met eindstadium nierfalen. Promovendus Friso Muntinghe verrichtte onderzoek op dit vlak.

Tegenwoordig wordt het onderliggende proces van hart- en vaatziekten gezien als een ontstekingsreactie. In dit ontstekingsproces spelen ook chemokinen een belangrijke rol, met name de CC-chemokinen en hun receptoren.

Muntinghe bracht de rol van een genetische variant van de CC-chemokine 5 receptor (het CCR5Δ32 polymorfisme) bij het ontstaan van hart- en vaatziekten bij nierfalen en diabetes gedetailleerd in kaart. Hij stelt vast dat de aanwezigheid van genoemd polymorfisme gerelateerd is aan betere overleving. Dit heeft te maken, zo veronderstelt hij, met verschillen in het beloop van ontstekingsprocessen.

Ook toont Muntinghe aan dat CCR5Δ32 bij de mens effect heeft op de eigenschappen van de immuunrespons. Dit werd niet eerder aangetoond. In een simulatiestudie toont Muntinghe aan dat het screenen op CCR5∆32 en het farmacologisch blokkeren van CCR5 kosteneffectief is bij patiënten met eindstadium nierfalen. Omdat dergelijke behandelingen ook nadelige effecten kunnen hebben, verdient het aanbeveling te zoeken naar patiëntengroepen die er het meeste baat bij hebben, aldus de onderzoeker. Genetische associatiestudies, zoals beschreven in dit onderzoek, kunnen helpen bij het ontwikkelen van een therapie op maat.

Friso Muntinghe (Amsterdam, 1972) studeerde geneeskunde te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Interne Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waar hij werkzaam blijft als internist-vasculair geneeskundige.

Promotie
Promovendus: dhr. F.L.H. Muntinghe
Proefschrift: Role of CCR5 in the cardiovascular complications of renal disease and diabetes: insights from studies on CCR5Δ32 genotype
Promotor(s): prof.dr. G.J. Navis
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 21 maart 2012, 16.15 uur
Plaats; Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie