Harde klap voor internationale aidsbestrijding

Het samenwerkingsverband van elf Nederlandse aidsorganisaties heeft opnieuw te horen gekregen dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken geen subsidie toekent aan het internationale werk van deze organisaties.

Het samenwerkingsverband had bezwaar aangetekend tegen een eerdere afwijzing door het Ministerie. Het Ministerie ziet echter geen aanleiding om het samenwerkingsverband door te laten gaan naar de volgende ronde. De organisaties zijn zeer teleurgesteld dat het voorstel niet alsnog een kans heeft gekregen. Unieke, noodzakelijke projecten gericht op groepen als homomannen, druggebruikers en prostitué(e)s gaan hiermee verloren. De Nederlandse overheid kan dit belangrijke deel van haar aidsbeleid nu niet meer realiseren. Andere buitenlandse organisaties zullen de bijzondere rol van de Nederlandse organisaties niet of nauwelijks overnemen. Het samenwerkingsverband dringt er bij de politiek op aan andere financieringsmogelijkheden voor deze activiteiten te creëren.

Samenwerking niet beloond
Er was al enigszins rekening mee gehouden dat het bezwaar zou worden afgewezen. “Het “MFSII”-subsidiesysteem is overduidelijk bedoeld voor algemene ontwikkelingshulp”, zegt Aids Fonds-directeur Ton Coenen namens het samenwerkingverband. “Het is veel moeilijker voor een specifiek thema als hiv en aids om binnen het stramien te passen. De minister heeft indertijd aanvragers van subsidies opgeroepen om samen te werken. Wij hadden de ambitie om elf goed functionerende organisaties bij elkaar te brengen in één consortium, nota bene het grootste samenwerkingsverband dat een aanvraag heeft ingediend. We hebben dus ruimschoots gehoor gegeven aan de oproep van de minister. Toch is onze samenwerking niet beloond. En dat terwijl aidsbestrijding wereldwijd toch al door dramatische bezuinigingen wordt getroffen. Internationale autoriteiten als UNAIDS, Global Fund en aartsbisschop Desmond Tutu hebben recentelijk nog bij de Nederlandse regering aangedrongen op voortzetting van financiering van het werk van het samenwerkingsverband.

Uniek werk gaat verloren
Belangrijke onderdelen van het door Nederland gekozen aidsbeleid kunnen niet langer worden uitgevoerd. Vooral kwetsbare groepen als injecterende druggebruikers, homomannen, gedetineerden, jongeren, vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden worden de dupe. Een unieke bijdrage aan de strijd tegen hiv en aids in 23 landen wordt afgebroken.

Enkele voorbeelden van de Nederlandse bijdrage:

– Preventieprogramma’s voor homomannen die in homofobe landen leven: Er waren speciaal programma’s ontwikkeld om – hoe moeilijk ook – deze homomannen te bereiken en ze voor te lichten over de risico’s van hiv en het belang van testen.

– Spuitomruilprogramma’s en methadonverstrekking aan ongeveer 35.000 drugsgebruikers in Oost-Europa en (Centraal)-Azië: Er is geen ander land als Nederland dat zich zo heeft inzet om via deze twee succesvolle methodes verspreiding van hiv onder drugsgebruikers te voorkomen.

– Programma’s die zich richten op voorlichting aan prostituees en het bevorderen van alternatieve carrière mogelijkheden voor deze beroepsgroep in landen als Uganda, Vietnam en Egypte.

– Een waaier aan activiteiten voor ruim 1 miljoen jongeren van 13 tot 19 jaar: gericht op preventie, de opvang van kinderen en het mobiliseren van jongeren in de strijd tegen hiv en aids.

– Programma’s gericht op mensenrechten en het wegnemen van stigma rond hiv.

– Programma’s die de afgelopen 5 jaar zijn opgezet om resistentie van hiv in Afrika en Azië te monitoren.

Kapitaalvernietiging
Naast de directe negatieve gevolgen van de afwijzing voor de mensen om wie het gaat, is er ook sprake van een ongekende kapitaalvernietiging. Omdat het jaren heeft gekost netwerken, kennis en capaciteit op te bouwen in het buitenland en omdat deze op kwetsbare doelgroepen gerichte activiteiten elders zo moeilijk te financieren zijn, is het zeer de vraag of het ooit nog mogelijk zal zijn deze voorzieningen weer op te bouwen

Samenwerkingsverband
De elf samenwerkende leden zijn: Aids Fonds, AFEW, COC Nederland, Dance4Life, Global Network of People living with HIV/AIDS, Health Connections International, International Civil Society Support, Mainline, Schorer, STOP AIDS NOW!, World AIDS Campaign.

Plaats een reactie