Hans van Willigenburg: ‘Help eenzaamheid voorkomen, stuur een kaartje’

Vanaf donderdag 22 september tot en met 1 oktober 2011 is het de Week tegen Eenzaamheid. In deze week willen we het taboe op eenzaamheid doorbreken en mensen wijzen op het belang van warme sociale contacten. Ook RKK-presentator Hans van Willigenburg zet zich in. ‘Ik heb in mijn omgeving enkele mensen die eenzaam zijn. Ik probeer daar heel veel aan te doen: ik ga regelmatig naar ze toe of stuur ze een kaartje. Een kaartje is iets tastbaars, dan zie je dat iemand daar ook echt even voor is gaan zitten. Iedereen zou het moeten doen!’

Om het taboe op eenzaamheid te doorbreken en mensen te wijzen op het belang van warme sociale contacten, organiseert Coalitie Erbij voor de tweede keer Week tegen Eenzaamheid. In deze speciale week van 22 september tot en met 1 oktober 2011 wil Coalitie Erbij de aandacht vestigen op: Koester je relaties, bouw je netwerk op en blijf erin investeren, je leven lang.

Omroep RKK is mediapartner van de Week tegen Eenzaamheid. In alle programma’s zullen we aandacht besteden aan het thema Eenzaamheid. RKK-Presentator Wilfred Kemp reist in de Week tegen Eenzaamheid door het land om te kijken bij opmerkelijke initiatieven en om bijzondere mensen te ontmoeten. Hij wil zich graag inzetten voor de strijd tegen Eenzaamheid. Zijn dagelijkse videoverslagen zijn gedurende de week te vinden via de site eenzaam.nl en via het digitale themakanaal Spirit24.

Coalitie Erbij bestaat uit: KPMG, Humanitas, het Leger des Heils, Zonnebloem, Sensoor, Mezzo, Mo-groep, Ouderenfonds, ANGO, Fonds Psychische Gezondheid, Raad van Kerken, Resto van Harte en negentien netwerkpartners, zie ook onze vernieuwde website www.eenzaam.nl. VSB Fonds is de grootste sponsor van de Week tegen Eenzaamheid. RKK is mediapartner.

Plaats een reactie