Hans van Goudoever benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde

Dhr. prof. dr. J.B. van Goudoever (1962) is benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Hij is tevens aangesteld als hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde van het AMC.

Daarnaast is hij aangesteld als medisch afdelingshoofd Kindergeneeskunde van het VU medisch centrum (VUmc). Deze unieke combinatie zal leiden tot een intensieve samenwerking tussen de academische kindergeneeskundige afdelingen in Amsterdam. Door deze samenwerking blijft de kindergeneeskunde in Amsterdam in de volle breedte uitgevoerd worden.

Hans van Goudoever was werkzaam als hoogleraar en vicevoorzitter aan de afdeling Kindergeneeskunde van het Kinderziekenhuis Erasmus MC-Sophia in Rotterdam. Hij is sinds 2003 lid van het Expertpanel Medische Wetenschappen van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek in Vlaanderen. Van Goudoever is tevens lid van de commissie Klinische fellows van ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan in vaktijdschriften als The Lancet, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Pediatrics, Journal of Pediatrics, Gastroenterology, Gut en American Journal of Physiology. Hij is tevens lid van de redactieraad van verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften en heeft zitting in toonaangevende raden in Europa zoals the European Society of Pediatric Research en de European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition – Committee on Nutrition. Van Goudoever ontving verscheidene internationale prijzen voor zijn onderzoek naar voeding. Hij is de initiatiefnemer van de Nederlandse Moedermelkbank en stond aan de wieg van de verruiming van de leeftijdsgrenzen waarop gestart wordt met een behandeling van te vroeg geboren kinderen in Nederland. Zijn speciale interesse in medische ethiek blijkt ook uit zijn lidmaatschap van de commissie Kinderarts, Ethiek en Recht.

Plaats een reactie