Hans Pruijt en Theo van de Leij winnen H2B Award 2011

De Health to Business Award 2011 is gewonnen door Hans Pruijt, oncoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Theo van der Leij, chief operating officer bij Pamgene. De Health to Business Community Jeroen Bosch (H2B) honoreert vanaf 2011 een ondernemende persoonlijkheid die met opvallend succes een bijdrage levert op één van de kennisvelden waar het Jeroen Bosch Ziekenhuis zich op richt.

Belangrijke criterium voor het winnen van de prijs is, dat het om een activiteit moet gaan die bijdraagt tot innovatie in de zorg in samenwerking met partners in en buiten het ziekenhuis. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 10.000,- voor de winnaar. De partner waarmee is samengewerkt ontvangt eveneens een oorkonde.

Hans Pruijt en Theo van der Leij ontvangen de prijs vooral vanwege hun inspanningen voor de Pambrabantstudie. Het contact voor deze activiteit is tijdens een H2B-bijeenkomst gelegd. Daarnaast heeft Hans Pruijt ook met andere activiteiten overtuigend blijk gegeven van intern ondernemerschap, zoals de oprichting van het Multidisciplinair Oncologisch Centrum.

De Pambrabantstudie is van groot belang voor de kwaliteit van zorg en de werkgelegenheid in deze regio. Het project heeft een aantal hoogwaardige onderzoeksbanen opgeleverd en past in de medi- sche en wetenschappelijke speerpunten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Hoge kwaliteit nominaties
De jury van de H2B Award 2011 bestond uit Wim Jongen, partner van het Westertoren Innovation Centre in ’s-Hertogenbosch, Bert Pauli, wethouder Economische Zaken ’s-Hertogenbosch en Erik Ranschaert, radioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis. De juryleden toonden zich onder de indruk van de kwaliteit van de ingediende voordrachten, die overigens zeer verschillend van aard waren. Sommige kandidaten spreiden ondernemend gedrag op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek en innovatie van het medisch handelen ten toon. Anderen richten zich vooral op het verbeteren van de service aan de patiënt.

Eervolle vermelding
Een eervolle vermelding werd toegekend aan het project Zorgwissel, een soort Marktplaats ten behoeve van de zorg, opgezet vanuit het Transferpunt. De zorg van het ziekenhuis houdt niet op bij de poort. Het zogenaamde Transferpunt regelt bijvoorbeeld thuiszorg voor wie dat nodig heeft. In het woud van zorgaanbieders was het vaak lang bellen voor de juiste aanbieder gevonden werd. Gevolg was dat de patiënt langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis verbleef, en niet de juiste zorg kreeg. Het transferpunt zet de zorgvraag op een beveiligde website www.zorgwissel.nl en de potentiële zorgaanbieders kunnen daarop reageren.

Praktijk is dat de meeste zorg binnen enkele minuten rond is, dat er nauwelijks nog gebeld moet worden, dat de relevante info meteen bij de zorgleverancier is etc. Dit project is door Hildegaard Lijdsman van het Transferpunt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bedacht, door Jeroen Zelvoort van Netkix uitgebouwd en wordt nu in andere ziekenhuizen en verpleegtehuizen uitgerold. Wim Jongen zegde toe, de initiatiefnemers in contact te brengen met een aantal belangrijke investeerders in de zorg om het verder uit te bouwen.

Meer informatie over de Pambrabantstudie
Het doel van de Pambrabantstudie is een persoonsgerichte behandeling van kankerpatiënten in de toekomst mogelijk te maken. Het al dan niet aanslaan van bepaalde medicijnen is mede afhankelijk van de genetische aard van de patiënt. Nu al wordt bij bepaalde vormen van leukemie eerst een test gedaan om te voorspellen of een bepaalde therapie zal aanslaan of niet. In de toekomst zal gepersonaliseerde medicatie op grond van moleculair biologisch onder¬zoek naar verwachting een hoge vlucht nemen.

Biomarkers – moleculen of molecuaire activiteiten gestart door een bepaalde ziekte – zijn de benodigdheden om deze selectie, van patiënt en medicijn, mogelijk te maken. Om biomarkers te ontdekken en te valideren is toegang tot patiënten materiaal, zoals bloed of weefsels, van cruciaal belang. Het Bossche bedrijf Pamgene heeft een unieke chiptechnologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om zogenaamde ‘kinases’ op te sporen, enzymen, die te maken kunnen hebben met de groei van de tumor. De kinase enzymgroep heeft 500 verschillende familieleden en vormt een belangrijk aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van medicijnen door de farmaceutische industrie. Ook de interactie tussen potentiële medicijnen en de kinases wordt op de Pamchip gemeten.

In de eerste fase van het onderzoek zijn Hans Pruijt en zijn collega’s in samenwerking met PamGene gestart met het opzetten van een weefselbank met versgevroren tumorweefsels. Deze weefselbank zal worden gebruikt voor kinase biomarker onderzoek. Voor het zover is, is het van belang om met correct verzamelde en goed gedocumenteerde klinische samples te werken. De eerste fase van de zogenaamde PamBrabant studie richt zich dan ook op het ontwikkelen van de beste manier waarop de tumorweefsels opgeslagen moet worden.

Plaats een reactie