Hans de Groene nieuwe algemeen directeur NWO

Het algemeen bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) benoemt per 1 mei drs. J.H. (Hans) de Groene tot algemeen directeur van NWO. Hij volgt dr. Cees de Visser op, die in mei met pensioen gaat. NWO-voorzitter prof. dr. Jos Engelen: ‘Hans de Groene is een manager met grote ervaring in het publieke domein. Hij gaat met verve het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de Nederlandse samenleving in de volle breedte dienen.’

Hans de Groene (1960) studeerde algemene economie aan de Erasmus Universiteit. In 1985 begon hij zijn loopbaan bij het Ministerie van Economische Zaken waar hij werkte in beleids- en managementfuncties binnen de directie Algemene Economische Politiek. Hij werd in 1993 plaatsvervangend directeur, en in 1997 directeur van de directie Ruimtelijk Economisch Beleid. In 2001 werd hij directeur en plaatsvervangend directeur-generaal op het terrein van het innovatiebeleid. Sinds 2004 is hij directeur Innovatie en plaatsvervangend directeur-generaal Ondernemen & Innovatie (sinds oktober 2010 binnen het nieuw gevormde ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).

De Groene was nauw betrokken bij de grote veranderingen in het innovatiebeleid in de afgelopen jaren. Hij heeft een uitgebreid netwerk in Den Haag, de kenniswereld, het bedrijfsleven, en binnen Europa. Zijn aanpak en stijl worden gekarakteriseerd als daadkrachtig en gericht op samenwerking. Hans de Groene: ‘Ik heb in de afgelopen jaren intensief samengewerkt met NWO en heb de organisatie leren kennen als bijzonder boeiend en bij uitstek professioneel. NWO vervult een belangrijke rol bij het verder versterken van Nederland als kennisland. Ik kijk er enorm naar uit daaraan een bijdrage te leveren.’

Vanuit het ministerie van EL&I werkte Hans de Groene samen met NWO aan o.a. de financiering van STW en de totstandkoming van de Kenniswerkersregeling. Hij heeft bijgedragen aan de vernieuwing van de opdrachtverlening aan Agentschap NL en was actief in de interdepartementale beleidsontwikkeling voor kennis en innovatie. Zo was hij voorzitter van interdepartementale commissies voor o.a. de verdeling van de FES-middelen voor kennis en innovatie, voor de ruimtevaart en voor nanotechnologie. Hij trad op als hoofd van de Nederlandse delegatie in de Raad van het Europese Ruimteagentschap ESA en was verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Nederlandse inbreng in het Europese onderzoek- en innovatiebeleid.

Plaats een reactie