Hangt er een prijslijst in de wachtkamer van uw tandarts?

Hebben tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici een prijslijst op hun website en in de wachtkamer? De Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt de komende periode of de transparantievoorwaarden worden nageleefd door mondzorgaanbieders.

Nu de prijzen in de mondzorg sinds januari 2012 vrij zijn, mag iedere aanbieder zelf zijn prijs bepalen. Het is belangrijk dat consumenten die naar de tandarts gaan kunnen zien welke prijzen hun tandarts hanteert. Het is verplicht om een lijst in de wachtkamer te hangen, en als een tandarts een website heeft, ook om die op de website te plaatsen.

Op de prijslijst moeten alle prestaties staan die uw tandarts, orthodontist, mondhygiënist of tandprotheticus uitvoert. Er mag slechts één prijs per prestatie op staan, het moet duidelijk zijn tot hoe lang de prijslijst geldig is en wanneer er afgeweken kan worden van de standaardprijs.

Dit laatste kan het geval zijn als uw tandarts bijvoorbeeld korting geeft omdat u geen verdoving nodig had bij een vulling, of als de prijs juist hoger is omdat de tandarts meer tijd aan een patiënt kwijt is, bijvoorbeeld bij adhd. De regels die gelden staan op de website van de NZa in het dossier mondzorg.

De NZa zal aanbieders van mondzorg de komende tijd nadrukkelijk wijzen op hun verplichtingen om tarieven duidelijk vooraf kenbaar te maken aan consumenten. De NZa controleert of aanbieders voldoen aan de regels. Tegen tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten of tandprothetici die de regels niet naleven, kan de NZa optreden.

Heeft uw tandarts, orthodontist, mondhygiënist of tandprotheticus een website, maar staat er geen prijslijst op, of hangt er geen prijslijst in de wachtkamer? Wijs hem of haar er dan op. Hangt er dan nog steeds niets, geef het dan door aan de Zorglijn van de NPCF: Stuur een e-mail of bel met T (030) 29 16 777.

Plaats een reactie