Handletsels zijn een belangrijke oorzaak voor werkverzuim in Nederland

Handletsels zijn een belangrijke oorzaak voor werkverzuim in Nederland. Niet alleen treden de meeste handletsels op in het werkende deel van de bevolking; ook kan een op het oog klein letsel langdurige gevolgen hebben. Meer dan de helft van de handletselpatiënten doet langer dan tien weken over zijn werkhervatting, zo laat onderzoek van promovenda Lonneke Opsteegh zien.

Niet alleen pijn, maar ook symptomen van posttraumatische stress, de plaats waar het letsel ontstaat en het uiterlijk van de hand bepalen de tijd die nodig is voor herstel, zo stelt Opsteegh vast. Verder laat haar onderzoek zien dat een gebruikelijke richtlijn – de Dictionary of Occupational Titles – de arbeidsbelasting van armen en handen niet adequaat beoordeelt. Werkplekonderzoek en belastbaarheidsonderzoek blijven nodig om de belastbaarheid van de patiënt in te schatten.

Een goede interventie voor handletselpatiënten moet niet alleen aandacht schenken aan fysieke aspecten van handletsel, maar ook aan psychosociale en werkgerelateerde factoren, zo stelt Opsteegh vast. Zij ontwikkelde een groepsinterventie gericht op werkhervatting van handletselpatiënten die aan deze eisen voldoet en testte deze in een pilotstudie. Omdat de onderzoeksgroep klein was, konden geen statistisch verantwoorde conclusies worden getrokken. Echter, de nieuwe interventie lijkt kostenbesparend te zijn ten opzichte van gebruikelijke interventies, en klinisch betere resultaten op te leveren. Verder onderzoek naar de effectiviteit van de nieuwe interventie is gewenst.

Lonneke Opsteegh (Nijmegen, 1983) studeerde bewegingswetenschappen en psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool SHARE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door Stichting Beatrixoord Noord-Nederland en de Jan Kornelis de Cock Stichting. Opsteegh werkt inmiddels bij UCPG te Groningen als onderzoeker/ontwikkelaar.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. L. Opsteegh
Proefschrift: Return to work after hand injury
Promotor(s): prof.dr. C.K. van der Sluis, prof.dr. K. Postema, prof.dr. J.W. Groothoff
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 16 januari 2012, 16.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie