Hand Diagnostisch Centrum in Deventer

Het Deventer Ziekenhuis begint maandag 2 april 2012 met een Hand Diagnostisch Centrum waar patiënten voor allerlei hand- en polsklachten terechtkunnen.

Het centrum komt er mede op verzoek van de huisartsen omdat zij 1 loket wilden waarnaar ze hand- en polspatiënten kunnen verwijzen voor nader onderzoek en behandeling.

Snelle toegang
In het Hand Diagnostisch Centrum werken de plastisch chirurgen en handtherapeuten nauw samen. Zonodig wordt er doorverwezen naar een orthopeed, reumatoloog of revalidatiearts. Door deze intensieve samenwerking komt de patiënt snel bij de juiste zorgverlener terecht. Dat is belangrijk omdat hand- en polsproblemen bij patiënten vrijwel altijd tot functieverlies en pijn leiden.

Grote doelgroep
In de regio Deventer melden zich jaarlijks zo’n 1000 patiënten met hand- of polsklachten bij de huisarts. Het gaat dan om mensen met slijtage aan de gewrichten, reumatische ziekten, beknelling van de zenuwen, peesontstekingen, aangeboren afwijkingen, infecties en verwondingen.

Het is de bedoeling dat deze patiënten binnen 2 weken na aanmelding door het diagnostisch centrum worden gezien. De handtherapeut – een gespecialiseerde fysiotherapeut of ergotherapeut – is degene die de patiënt op het spreekuur ontvangt. Met de specialist bepaalt ze het vervolgtraject.

Plaats een reactie