Han Anema ontvangt ZonMw Parel voor de vernieuwende aanpak Stay@Work

Voor de bijzondere preventieve aanpak die de afdeling Sociale Geneeskunde van VU medisch centrum ontwikkelde voor het terugdringen van gezondheidsrisico’s op de werkvloer heeft Prof. dr. Han Anema de ZonMw parel gekregen.

Het is vaak lastig om zowel het management als de werknemers te motiveren passende maatregelen te nemen. Het grootschalige onderzoek Stay@Work slaagde daar wel in, dankzij werkgroepen waarin werkvloer, management, arbocoördinator en onderzoekers samen de problemen definiëren en oplossen. Vier grote bedrijven werkten hieraan mee.

Stay@Work startte met de aanpak van nek- en rugklachten. Als rugklachten chronisch worden, leiden zij vaak tot langdurige uitval en zelfs arbeidsongeschiktheid. De kosten van chronische rugklachten voor werkgevers en samenleving bedragen jaarlijks naar schatting € 3,5 miljard euro.

De onderzoekers van VU medisch centrum hebben de vergelijkende studie Stay@Work opgezet waaraan 37 afdelingen van vier bedrijven deelnamen. Op 19 afdelingen werden werkgroepen geformeerd bestaande uit acht werknemers, een vertegenwoordiger van het management en een arbocoördinator. Samen stelden zij onder leiding van een ergonoom of arbeidsdeskundige, vast wat de belangrijkste knelpunten zijn en kwamen zij tot concrete oplossingen. Om deze ook daadwerkelijk in te voeren, werden medewerkers aangesteld als ergocoach. Zij kregen een korte opleiding om hun collega’s te motiveren en om informatie te verstrekken. De overige 18 afdelingen vormden de controlegroep.

Een voorlopige analyse laat zien dat de nieuwe benadering helpt bij het herstel van mensen die al rugklachten hebben. Een effect op preventie van rugklachten werd niet gevonden. Toch zijn de betrokken bedrijven zo enthousiast dat zij doorgaan met de gekozen aanpak. De parel is dan ook uitgereikt voor deze aanpak die op vele terreinen, ook bij andere organisaties, kan worden ingezet. Zo is onlangs een vergelijkbaar groot onderzoek van start gegaan, gericht op de preventie van handeczeem in de verpleging en verzorging.

Het project Stay@Work is een project van het ZonMw progamma Participatie en Gezondheid. Dit programma is gericht op het terugdringen van de uitval door (langdurige) ziekte. Werkgevers krijgen handvatten voor het maken van beleid dat uitval van werknemers voorkomt, een duurzaam gezonde werkomgeving bevordert en zorgt dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk gaan (re-integratie).

De parel is uitgereikt tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid in de Meervaart in Amsterdam.

Plaats een reactie