Half miljoen levensloopgeschikte woningen nodig

Van de ouderen in ons land wil 90% zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Om aan die vraag te kunnen voldoen, moeten de komende jaren zo’n half miljoen woningen levensloopgeschikt worden gemaakt. Bij ongewijzigd beleid worden deze aantallen echter niet gehaald, waardoor de zorgkosten onnodig exploderen.

Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy in opdracht van Wel Thuis, een samenwerkingsverband van onder andere de zorgbranche, overheid, woningcorporaties en de installatiesector dat initiatieven ontplooit om ouderen langer zelfstandig te laten wonen.

Verbetering van levenskwaliteit
Volgens Samenwerkingsverband Wel Thuis is het levensloopgeschikt maken van bestaande woningen de belangrijkste oplossing om de oplopende zorgkosten in de hand te houden en zelfs terug te dringen. Eric Borggreve, voorzitter van het samenwerkingsverband: ‘Langer zelfstandig wonen heeft belangrijke voordelen: de levenskwaliteit van ouderen neemt toe, schaars zorgpersoneel kan efficiënter worden ingezet en de vraag naar dure intramurale zorg neemt af. Voor de meest bescheiden vorm van begeleid of beschut wonen geldt al snel een tarief van 75 euro per dag. Dat betekent dat een investering in de woning binnen een half jaar kan worden terugverdiend.’

Geringe kosten
Volgens de initiatiefnemers van het samenwerkingsverband Wel Thuis is het mogelijk om met veelal eenvoudige technische maatregelen en tegen geringe kosten woningen levensloopgeschikt te maken. Daarvoor is samen met kennisinstituut TNO een beslissingsmodel ontwikkeld, dat is toegepast in een voorbeeldwoning in Delft. Dit model zorgt ervoor dat alle betrokken partijen -woningbouwvereniging, zorginstelling, bouwbedrijf en installateur- efficiënt alle stappen kunnen doorlopen. Borggreve: ‘Het model is succesvol toegepast in de voorbeeldwoning Wel Thuis in Delft. Het is nu zaak om het levensloopgeschikt en duurzaam maken van woningen grootschalig te gaan aanpakken.’

Voorbeeldwoning
De voorbeeldwoning in Delft is nog tot half december geopend voor bezoekers. Sinds de opening van de voorbeeldwoning hebben meer dan 1.000 belangstellenden de woning bezocht. Alle informatie over het levensloopgeschikt maken van woningen en het stappenplan is gebundeld op de website www.welthuis.net. Deze site blijft ook volgend jaar in de lucht. Het samenwerkingsverband Wel Thuis bestaat uit: woningcorporaties Vestia en Vidomes, gemeente Delft, Zorginstellingen Pieter van Foreest, OTIB en ondernemersorganisatie UNETO-VNI.