Minster Verburg trekt half miljoen uit voor initiatieven duurzaam voedsel

Ouders die op school gaan koken met duurzame producten, kinderen die het verschil leren tussen fair trade en biologisch of mensen die inwoners van de stad in verbinding willen brengen met de voedselproductie in de streek. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt een half miljoen euro uit voor dit soort kleinschalige voedselinitiatieven. Morgen wordt de subsidieregeling hierover in de Staatscourant gepubliceerd.

De regeling sluit aan op de tendens dat groepen van burgers zelf initiatieven ontplooien gericht op duurzaam voedsel. Zo bleek in het najaar van 2008 een zeer grote belangstelling van initiatiefnemers voor een door het ministerie van LNV georganiseerde informatiebijeenkomst over voedselinitiatieven. De regeling geeft invulling aan één van de doelstellingen van de in juni 2009 uitgebrachte nota Duurzaam Voedsel, namelijk het stimuleren van duurzaam koopgedrag van consumenten. Kleinschalige voedselinitiatieven kunnen ertoe bijdragen dat mensen meer in verbinding worden gebracht met hun voedsel.

De regeling staat van 1 juli tot 31 juli open. Per voorstel is er maximaal vijfenzeventigduizend euro beschikbaar. Het totale subsidiebedrag is een half miljoen euro. Er wordt alleen subsidie verstrekt aan niet-commerciële organisaties en de projecten moeten een publieksgericht of openbaar karakter hebben.
Pilot

Deze regeling is bedoeld als een pilot en LNV wil er ervaringen mee opdoen die kunnen worden gebruikt bij de ontwikkeling van het beleid inzake maatschappelijke subsidies op het terrein van het ministerie van LNV.

Voorlichtingsdag
Maatschappelijke organisaties die geïnteresseerd zijn in zowel de subsidie draagvlak natuur als de subsidie over voedselideeën kunnen op 9 juni aanstaande een voorlichtingsmiddag bezoeken van de Dienst Regelingen van LNV en Agentschap NL. Tijdens de bijeenkomst krijgen potentiële aanvragers informatie over de verschillen en overeenkomsten tussen beide subsidies. Ook is er advies en uitleg over de voorwaarden en over de aanvraagprocedures. Daarnaast delen twee stichtingen hun ervaring over één van de subsidies en is er gelegenheid tot een gesprek met beleidsmakers en uitvoerders van Dienst Regelingen en Agentschap NL

Aanmelden
Het programma begint om 12.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00. Aanmelden kan via rdn@minlnv.nl. Om zoveel mogelijk organisaties aanwezig te laten zijn, worden maximaal twee mensen per organisatie toegelaten. Meldt u zo snel mogelijk aan, want er is maar plaats voor ruim 100 mensen.

Plaats een reactie