Haïti nog niet klaar voor adoptie

Terre des Hommes vindt adoptie uit Haïti hoogst onverantwoord omdat de registratie van Haïtiaanse kinderen in weeshuizen nog niet geregeld is. Dit zegt de kinderhulporganisatie in een reactie op de petitie die de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) vandaag aanbiedt aan staatssecretaris Fred Teeven.

Als Nederland adoptie van Haïtiaanse kinderen toestaat, werkt dat illegale adoptie in de hand, vindt Terre des Hommes. Oorzaak is dat tot op heden een registratie ontbreekt van de kinderen die in weeshuizen verblijven. Het overheidsorgaan voor adoptie in Haïti is sinds de aardbeving nog niet volledig actief. Dat betekent dat de weeshuizen zelf verantwoordelijk zijn voor adoptie. Terre des Hommes vindt dat een ongezonde en gevaarlijke situatie en wijst daarom voorlopig adoptie af.

Aardbeving
Kort na de aardbeving vorig jaar werden 109 Haïtiaanse kinderen naar Nederland gehaald. Terre des Hommes raadt adoptie kort na een ramp af omdat de identiteitspapieren van de kinderen niet te achterhalen zijn. Bovendien is het in een crisissituatie onmogelijk de identiteit van een kind te garanderen. Na de aardbeving is Terre des Hommes begonnen met het registeren van kinderen in weeshuizen. In sommige gevallen werden kinderen die nog ouders bleken te hebben succesvol herenigd met hulp van Terre des Hommes.

Geschiedenis
Haïti heeft een lange geschiedenis van misstanden rondom adoptie. De wet voor adoptie is uit 1973 en voldoet niet aan de huidige richtlijnen om kinderen te beschermen tegen illegale adoptie of kinderhandel. Terre des Hommes heeft, in samenwerking met Unicef, een bijdrage geleverd aan een nieuwe wet in Haïti die kinderen beter beschermt. Deze wet moest alleen nog door het senaat worden goedgekeurd, maar is sinds de aardbeving blijven liggen. Terre des Hommes vindt dat adoptie pas weer kan worden toegestaan als deze nieuwe wet van kracht is.

Nieuwe wet
De nieuwe wet voorziet veel meer verantwoordelijkheden bij het overheidsorgaan dat over adoptie gaat. Nu hebben vooral de private weeshuizen het voor het zeggen. Bij de meeste kinderen in Haïtiaanse weeshuizen ontbreekt het aan rapporten over hun leefstituatie voordat ze in het tehuis terecht kwamen. Terre des Hommes is sinds enkele maanden na de aardbeving bezig met het registereren van kinderen in weeshuizen, maar in de hoofdstad Port-au-Prince is de registratie nog lang niet klaar. Met een registratie wordt duidelijk of het kind nog ouders heeft. In de meeste gevallen, zo’n zeventig procent, hebben de kinderen daadwerkelijk nog een ouder.

Ouders
Ouders kiezen voor een weeshuis omdat ze denken dat hun kind daar beter af is. Zonder controle van de overheid kunnen weeshuizen ouders alles wijsmaken. Zo zijn er gevallen bekend van ouders die dachten te tekenen voor opname in een weeshuis, maar in werkelijkheid tekenden ze voor adoptie. De meeste ouders kunnen niet lezen of schrijven. Daarnaast wordt ouders vaak verteld dat hun kind terugkomt uit het buitenland wanneer zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.

Plaats een reactie