HagaZiekenhuis en MCH starten nieuwe behandeling tegen hoge bloeddruk

Het HagaZiekenhuis en het MCH zijn begonnen met een nieuwe behandeling voor patiënten met een chronisch hoge bloeddruk. Deze behandeling, nierarteriedenervatie genoemd, toont in internationaal onderzoek positieve resultaten.

Bij patiënten van wie de hoge bloeddruk niet goed door medicijnen kan worden behandeld, dalen de boven- en onderdruk gemiddeld met 30 respectievelijk10 mmHg na deze nieuwe behandeling. Beide ziekenhuizen werken samen om deskundigheid uit te wisselen en om de effecten bij deze patiëntengroepen te bundelen voor onderzoek. Inmiddels zijn vijf patiënten succesvol behandeld.

Hoge bloeddruk is een veelvoorkomende ziekte die leidt tot een verhoogd risico op beroerte, hartfalen en nierziekte. Bij nierarteriedenervatie wordt de werking van de zenuwen rondom de nierslagader (arterie) deels uitgeschakeld (denervatie). Hierdoor kan de samenwerking tussen hersenen en nieren hersteld worden, met als gevolg dat de bloeddruk omlaag gaat. De nieuwe behandeling is beschikbaar voor patiënten met een hoge bloeddruk die al drie of meer bloeddrukverlagende medicijnen gebruiken. Het multidisciplinair team (internist, cardioloog en radioloog) beoordeelt de geschiktheid van de patiënt voor deze ingreep. Bij patiënten met een hoge bloeddruk kan de samenwerking tussen hersenen en nieren verstoord zijn. Deze samenwerking zorgt er normaal gesproken voor dat de bloeddruk op peil wordt gehouden.
Langdurig effect.

Uit twee langlopende vooronderzoeken naar nierarteriedenervatie bij patiënten met een hoge bloeddruk blijkt dat de behandeling bij 80 tot 90 procent van de patiënten succesvol is. Gemiddeld daalden hun boven- en onderdruk blijvend met resp. 30 en 10 mmHg ten opzichte van de bloeddruk voor de ingreep. Een deel van de patiënten kon daardoor ook minder medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruiken.

Plaats een reactie