HagaZiekenhuis boekt positief resultaat over 2009

Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft over 2009 een positief resultaat behaald van circa 5,4 miljoen euro. In 2008 was het resultaat 3,9 miljoen euro. Het operationele resultaat over 2009 bedroeg 3 miljoen euro positief. Ten opzichte van 2008 is het operationele resultaat sterk verbeterd door enerzijds een hogere omzet en anderzijds een betere beheersing van de kosten.

Het eigen vermogen van het HagaZiekenhuis groeide sterk van bijna 35 miljoen euro in 2008 tot ruim 40 miljoen euro in 2009. Al enkele jaren achtereen realiseert het HagaZiekenhuis een stabiele groei van het eigen vermogen. Het ziekenhuis legt daarmee een solide fundament onder de bedrijfsvoering en de investeringsplannen.

Ambities
Een positief resultaat is voor het HagaZiekenhuis van groot belang. Het stelt het ziekenhuis in de gelegenheid om de ambities waar te maken op het gebied van de vernieuwing van de zorg en de verbouwing van het ziekenhuis.

In het voorjaar van 2010 is begonnen met de bouw van het nieuwe HagaZiekenhuis. Er wordt een zorgzame omgeving met een menselijke maat gebouwd. Hierin wordt de zorg rond de patiënt volgens moderne inzichten georganiseerd.

Het HagaZiekenhuis werkt sinds 2008 volgens het zorgconcept Planetree. Deze manier van werken gaat uit van mensgerichte zorg met persoonlijke aandacht en keuzevrijheid in service. Zo wordt het HagaZiekenhuis steeds zorgzamer en voelt de zorg nóg beter.

Plaats een reactie