Haagse wethouder volksgezondheid opent IVO Masterclass Addiction

Wethouder Bert van Alphen (Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie) opent op woensdag 14 april een unieke wetenschappelijke Masterclass over verslaving. Negen internationale toponderzoekers en hun beste junior-wetenschappers steken twee dagen in het Kurhaus te Scheveningen de koppen bij elkaar om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te discussiëren en zo tot nieuwe inzichten te komen voor onderzoek, beleid en praktijk.

Verslaving
Verslaving is één van de grote volksgezondheidproblemen in de Westerse wereld. Onderzoek naar de oorzaken en bestrijding van verslaving is van groot maatschappelijk belang, zowel op (inter)nationaal als lokaal niveau. Gemeenten hebben vaak te maken met de directe gevolgen van overmatig drank en drugsgebruik bij de zorg en opvang voor kwetsbare groepen, zoals dak- en thuislozen. Ook zorgt middelengebruik voor problemen in de openbare orde en veiligheid, bijvoorbeeld onder uitgaande jongeren.

Kennis delen
‘De kennis over verslaving ontwikkelt zich in een hoog tempo, maar blijft vaak binnen de verschillende disciplines hangen,’ zegt bijzonder hoogleraar verslavingsonderzoek Dike van de Mheen, wetenschappelijk directeur van het IVO Addiction Research Institute dat de Masterclass heeft georganiseerd. ‘Wij willen graag dat wetenschappers uit disciplines als de neurobiologie, sociologie, psychologie en epidemiologie tot een integrale visie komen op verslaving. Zo’n multidisciplinaire uitwisseling maakt het mogelijk preventie, behandeling en beleid op het gebied van verslaving te verbeteren. En daar gaat het ons om. De situatie van verslaafde individuen en de maatschappij die met hen te maken heeft, moet verbeteren. Kennis is belangrijk om die vertaalslag te kunnen maken.’

Thema’s
Het is de bedoeling dat de Masterclass uitmondt in een aantal thema publicaties. De thema’s die aan de orde komen zijn: hoe dient verslaving te worden gedefinieerd, is er sprake van een (hersen)ziekte, hoe reëel zijn de verschillende nieuwe verslavingen die de laatste tijd de kop op duiken (gamen, eten, seks, etc.) en wat is de (maatschappelijke) betekenis van deze nieuwe inzichten en ideeën voor behandeling, preventie, beleid en handhaving? Financiering voor de Masterclass is verkregen van de Stichting Volksbond Rotterdam.

Plaats een reactie