Haagse Lerarenbeurs stimuleert leraren om verder te studeren

0
612

Met een Haagse Lerarenbeurs willen de gemeente Den Haag en de scholen voor voortgezet onderwijs in de Haagse regio docenten stimuleren om verder te studeren. Doel is dat in 2014 minstens 25 leraren van scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg hun tweede- of eerstegraadsbevoegdheid hebben gehaald.

Wethouder Van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening) heeft voor 2012 een subsidie van 115.000 euro beschikbaar gesteld om het aantal onbevoegd gegeven lessen te verminderen: “Kwaliteit in de klas vraagt om kwaliteit vóór de klas. Een bijdrage in studiekosten daagt docenten uit werk te maken van hun talent.”

De Haagse Lerarenbeurs is een tegemoetkoming in de studiekosten voor docenten die niet in aanmerking komen voor de landelijke Lerarenbeurs. Van het subsidiebedrag kunnen circa 25 beurzen van 3.500 euro (voor fulltimers) verstrekt worden. De docent krijgt de beurs uitgekeerd en kan daarmee een deel van de studiekosten financieren.

Ook op Haagse scholen worden lessen gegeven door docenten die nog niet bevoegd of onderbevoegd zijn. De oorzaak hiervan ligt in het lerarentekort dat in Den Haag, net als in andere grote steden, goed voelbaar is. Het tekort is niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Een vijfde van de lessen op scholen in en om Den Haag wordt gegeven door leraren zonder- of met een te lage bevoegdheid, blijkt uit recent onderzoek van De Rode Loper onder de aangesloten scholen. De Rode Loper is het samenwerkingsverband van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving, dat het lerarentekort wil terugdringen.

Voor de Haagse Lerarenbeurs komen in aanmerking: tweedegraads docenten die een eerste graadsbevoegdheid willen halen. Docenten met een pabo-bevoegdheid die een tweedegraads lesbevoegdheid willen halen voor het voortgezet onderwijs. En ook zij-instromers die geen gebruik maken van rijkssubsidie kunnen een beroep doen op de Haagse Lerarenbeurs.

Meer informatie: www.derodeloper.nu