Haagse Juliana Kinderziekenhuis is 125 jaar sterk

Het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) viert dit jaar haar 125-jarig bestaan. In deze 125 jaar is dit kinderziekenhuis uitgegroeid tot het Haagse kinderziekenhuis van groot formaat, waar nagenoeg alle specialismen in vertegenwoordigd zijn. Op 1 oktober 2010 vieren (oud)medewerkers van het JKZ en genodigden dit bijzondere jubileum.

Binnen de kindergeneeskunde is in 125 jaar veel veranderd en verbeterd. Een kind werd vroeger gezien als een kleine volwassene, nu is de zorg binnen de kindergeneeskunde op het kind gericht en staan het kind en het gezin centraal. Ouders vervullen een belangrijke rol bij de behandeling en worden hierbij nauw betrokken. Het is niet meer voor te stellen dat een kind in het verleden alleen – zonder steun van de ouders – soms weken in het ziekenhuis verbleef.

Optimale kindzorg

Alle medici, paramedici en verpleegkundigen van het JKZ zijn zeer gemotiveerd en speciaal opgeleid om optimale zorg aan kinderen te bieden. Er wordt rekening gehouden met de levensfase en eventuele wensen van een kind. Speelmogelijkheden, dieetwensen, contact met school en vrienden en het blijven slapen van ouders worden afgestemd met het kind. Naast de fysieke zorg is er veel aandacht gekomen voor de sociale, psychische en culturele aspecten. De opnameduur bij ziekte is met alle ontwikkelingen duidelijk bekort. Steeds meer behandelingen vinden plaats in dagopname of poliklinisch en – indien mogelijk – zelfs thuis.

Het Juliana Kinderziekenhuis is het enige niet-academische kinderziekenhuis in Nederland, en heeft nagenoeg alle specialismen in huis. De kracht van het Juliana Kinderziekenhuis is dat alle deskundigen bij elkaar onder één dak aanwezig zijn, dat optimaliseert de vaak multidisciplinaire zorg. Mede daardoor vervult het JKZ een belangrijke functie voor de gehele regio.

Deelspecialisatie
Binnen de (para)medische en verpleegkundige zorg en de kindergeneeskunde heeft deelspecialisatie een grote vlucht genomen. Zo zijn er bijvoorbeeld gespecialiseerde verpleegkundigen en kinderartsen ten behoeve van de behandeling van onder andere diabetes, cystic fibrosis (taaislijmziekte), epilepsie, incontinentie en obesitas. Daarnaast heeft de laatste decennia vanuit medische specialismen in de volwassenenzorg ook deelspecialisatie voor de kindergeneeskunde plaatsgevonden.

Plaats een reactie