H+B ontkent fraude in de thuiszorg

H+B Thuiszorg BV ontkent dat er fraude zou zijn gepleegd in de thuiszorg door het declareren van niet geleverde zorg. “Geen sprake van”, zegt directeur Roland de Haan. Dit in tegenstelling tot wat een zogenoemde “klokkenluider” heeft beweerd in het TV-programma 1Vandaag, vrijdag 27 mei 2011.

Bij H+B Thuiszorg BV – waaronder de later aangesloten organisaties Meerzorg I en II – wordt juist wel gekwalificeerd personeel ingezet, dat ook keurig volgens cao wordt betaald, en dat ook daadwerkelijk en controleerbaar uren zorg levert. H+B Thuiszorg ontkent ook met kracht dat bij zorgkantoren van de verzekeraars te hoge tarieven voor thuiszorg zouden zijn gedeclareerd. “Absoluut en aantoonbaar onjuist”, aldus directeur De Haan.

Meerzorgorganisaties zijn partijen die zich richten op AWBZ-zorg of thuiszorg aan allochtone groeperingen die zorg behoeven. Zij kunnen zich bij H+B Thuiszorg aansluiten, op uitdrukkelijke voorwaarde van het voldoen aan kwaliteitseisen voor verantwoorde zorg.

Wel is bij een aantal meerzorg-organisaties vastgesteld, dat zij AWBZ-zorg hebben geleverd met niet-gekwalificeerd personeel. (Dus het gaat niet om thuiszorg-clienten). Daar kwam H+B achter in september 2010. Toen vertrok een directeur bij H+B, die verantwoordelijk was voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Dat systeem heeft onder zijn leiding echter niet goed gefunctioneerd. “De tragiek was dat deze directeur juist was aangezocht om de kwaliteit te verbeteren. Ik zelf zou meer op de achtergrond blijven. Daar heb ik teveel op vertrouwd. Achteraf bezien had ik eerder moeten ingrijpen”, erkent directeur De Haan, de oorspronkelijke oprichter van H+B in 1998.

H+B heeft toen onderzocht of het mogelijk was om met cursussen op het gebied van persoonlijke verzorging de lacune bij medewerkers aan te vullen, maar Achmea zei hier nee tegen. Het gaat o.m. om patienten met een zorgvraag waarvoor minimaal een mbo-opleiding vereist is . En dat laat zich niet op korte termijn bijleren. Achmea oordeelde om die reden dat naar de letter niet-rechtmatige zorg was verstrekt en wilde daarom het gebruikelijk voorschot terug. Achmea gaf haar conclusies ook door aan andere zorgkantoren, zodat Agis en CZ , na onderzoek ook besloten tot het ontbinden van de overeenkomst met de stichting waarlangs de voorschotten voor de AWBZ-zorg liepen.

Wat nu dreigt, is dat wanneer H+B de gebruikelijke jaarlijkse nacalculaties gaat indienen voor geleverde AWBZ-zorg, de zorgverzekeraars zullen zeggen dat een deel hiervan niet rechtmatig is geweest vanwege niet-voldoende gekwalificeerd personeel en zij dus dat deel van de AWBZ-voorschotten terug willen hebben. Overigens is wel degelijk zorg geleverd bij clienten – zij het geen topzorg – en H+B gaat er daarom vanuit dat dus niet alle voorschotten ter grootte van 4 miljoen euro hoeven worden terugbetaald, maar slechts een deel daarvan. Alle medewerkers van de meerzorg-organisaties die AWBZ leverden, zijn overigens altijd conform cao betaald.

Het probleem ligt dus bij de 5 meerzorg-organisaties die pas sinds eind 2009 bij H+B kwamen aansluiten en waarvan de bewindvoerder nu heeft besloten deze organisaties failliet te laten verklaren. De rechtzaak dient in augustus a.s. De day-to-day-managers van elk van de 5 meerkostenorganisaties zijn ontslagen. “Zij kunnen niet meer voldoen aan onze nadrukkelijk eis dat zij zorg leveren volgens de standaards van H+B”., zegt De Haan. De ongeveer 350 clienten van de 5 meerzorginstellingen zijn inmiddels geïnformeerd en overgezet naar andere zorgaanbieders.

Plaats een reactie