GTL Fuel een duurzaam alternatief voor diesel

Oliehandel van den Berg in Tiel is met ingang van vrijdag 21 oktober 2011 exclusief distributeur van EcoPar GTL Fuel voor dieselmotoren. Daarmee is het Tielse bedrijf het eerste adres is Nederland dat dit milieuvriendelijke alternatief voor fossiele brandstoffen per direct kan leveren. Afnemers zijn bedrijven met een eigen tankinstallatie voor diesel en/of gasolie.

De vraag naar energie neemt wereldwijd toe. Omdat daarmee ook de druk op fossiele brandstoffen stijgt, wordt de vraag naar alternatieve brandstoffen steeds groter. Voordeel van deze brandstoffen als GTL (Gas To Liquids) Fuel, biobrandstoffen en aardgas is bovendien dat Europa minder afhankelijk wordt van de olieproducerende landen.

In het kader van duurzaam ondernemen groeit ook uit het bedrijfsleven de vraag naar schonere brandstoffen. Met de introductie van het milieuvriendelijke EcoPar GTL Fuel, gemaakt uit het afvalproduct affakkelgas, wordt adequaat aan die vraag voldaan.

Omdat het lang houdbare GTL Fuel aanzienlijk minder schadelijke stoffen bevat dan conventionele diesel, is het veel vriendelijker en gezonder voor mensen die beroepsmatig veelvuldig en langdurig worden blootgesteld aan emissies van dieselmotoren. Dat maakt GTL Fuel eveneens bijzonder geschikt voor gebruik in dichtbevolkte gebieden, afgesloten ruimtes en milieugevoelige locaties.

Het biologisch afbreekbare GTL, dat dus niet schadelijk is voor in het water levende organismen, kan bovendien in bestaande dieselmotoren gebruikt worden, waardoor dure aanpassingen aan voertuigen of machines niet nodig zijn.

Plaats een reactie