Groter werkgeheugen bevordert creatief denken

Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam hebben, met een collega van de Rijksuniversiteit Groningen, ontdekt dat mensen creatiever worden wanneer zij beschikken over een groter werkgeheugen. Dit is het deel van het menselijk brein dat betrokken is bij bewuste denkprocessen en dat nodig is om informatie tijdelijk vast te houden om het gecontroleerd te kunnen bewerken.

Het beeld dat creativiteit vooral een spontaan, onbewust proces is, wordt met dit onderzoek weerlegd. De bevindingen worden binnenkort gepubliceerd in het vaktijdschrift Personality and Social Psychology Bulletin.

Hoewel onbewuste processen zeker hun steentje zullen bijdragen, concluderen de onderzoekers dat werkgeheugen en bewust kunnen denken een belangrijke voorwaarde is om creatief te denken en te doen. Een groter werkgeheugen stelt mensen in staat om informatie langer vast te houden, te combineren, en ook om meer doelgericht te werken. Om creatief te kunnen zijn is het dus belangrijk dat het werkgeheugen niet teveel wordt belast met irrelevante taken en dat alles wat het werkgeheugen beperkt, zoals vermoeidheid en tijdsdruk, zoveel mogelijk wordt vermeden.

Creatieve experimenten
Voor het onderzoek, onder leiding van prof. dr. Carsten de Dreu, deden deelnemers in verschillende experimenten creatieve taken. Zo moesten zij creatieve oplossingen bedenken voor complexe problemen, of originele ideeën bedenken tijdens een korte brainstormsessie. In één van de experimenten werden semiprofessionele cellisten gevraagd om een aantal korte improvisaties te spelen, die later beoordeeld werden op originaliteit.

Het bleek dat wanneer deelnemers moesten multi-tasken, en dus hun werkgeheugen tijdelijk overbelast werd, zij niet langer in staat waren om creatieve oplossingen te bedenken. Ook bleek dat semiprofessionele cellisten minder creatieve improvisaties maakten naarmate zij minder werkgeheugen beschikbaar hadden. Tenslotte bedachten mensen met een groter werkgeheugen meer originele ideeën tijdens de brainstormsessie.

Plaats een reactie