Grote verschillen in medicijnvergoedingen zorgverzekeraars

0
1137

Scanwork heeft in opdracht van Teva Nederland de vergoeding 2012 voor medicijnen, die niet of gedeeltelijk in de basisverzekering worden vergoedt, nader in kaart gebracht en heeft een Toplijst samengesteld van zorgverzekeringen die een ruime dekking bieden in de aanvullende verzekering.

Met de juiste zorgverzekering honderden euro’s besparen aan medicijnkosten per jaar

Nederland kent honderdduizenden chronisch medicijngebruikers die afhankelijk zijn van dagelijks medicijngebruik. De meeste van deze medicijnen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

De overheid bepaalt welke van deze medicijnen vanuit de basisverzekering worden vergoed. Valt een medicijn hier niet onder of is sprake van een beperkte vergoeding, dan is de patiënt aangewezen op de dekking vanuit de aanvullende verzekering (de zgn “vergoeding eigen bijdrage”en “vergoeding overige geneesmiddelen”).

Met name de groep patiënten die afhankelijk is van medicijnen die niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden vanuit de basisverzekering, zoals bijvoorbeeld het medicijn Strattera (atomoxetine) voor ADHD, Azilect (rasagiline) voor de ziekte van Parkinson en Viagra (sildenafil) voor erectiestoornissen (voor meer informatie over genoemde ziektebeelden en behandelingen verwijzen wij naar de websites van patiëntenvereninigingen en van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, www.cbg-meb.nl) , zijn gebaat bij een goede aanvullende verzekering. De aanvullende pakketten van zorgverzekeraars laten echter grote verschillen zien in de dekking van dit soort medicijnen.

Scanwork heeft de vergoeding 2012 van deze medicijnen nader in kaart gebracht en heeft een Toplijst samengesteld van zorgverzekeringen die een ruime dekking bieden in de aanvullende verzekering.

Verschillen in de vergoeding medicijnen vanuit de aanvullende verzekeringen, www.mijnmedicijnvergoeding.nl.

De meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden helemaal niet of slechts ten dele medicijnen die geheel of gedeeltelijk buiten de basisverzekering vallen. Voor patiënten die aangewezen zijn op dagelijks of wekelijks medicijngebruik waarvan de vergoeding niet of slechts ten dele onder de basisverzekering valt is dit veelal ontoereikend.

Overstappen loont
Uit de voorbeelden in de bijlage blijkt dat de juiste aanvullende zorgverzekering voor chronisch medicijngebruikers aanzienlijke voordelen van geboden zorg kunnen opleveren.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar, zeker als er geen sprake is van medische acceptatie, is eenvoudig. Verzekeraars hebben onderling de afspraak gemaakt dat zij bij aanmelding van een nieuwe verzekerde de opzegging regelen naar de oude verzekeraar. Dit wordt de overstapservice genoemd. Voorwaarde is wel dat de aanvraag voor 31 december 2011 bij de nieuwe zorgverzekeraar is ontvangen.

Op www.parkinsonpolis.nu wordt specifiek naar de behoefte van mensen met Parkinson het aanbod aanvullende verzekeringen op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt. De vergoeding van zorg zoals ergotherapie, fysiotherapie, psychologische hulp, medicijnen, vervangende mantelzorg en hulpmiddelen zijn meegenomen in de vergelijking. U kunt ook gratis bellen met de Parkinsonpolis helpdesk. Zorgplanet helpt u bij aanvullende vragen en kan u helpen bij de overstap naar een andere zorgverzekeraar. 0800 – 8782572.