Grote trial over gezondheidsonderwijs gaat van start

Aan de hand van de Gezonde School methode van het RIVM heeft het Julius Centrum gezondheidsonderwijs ontwikkeld voor middelbare scholen. Ongezonde gedragingen beïnvloeden elkaar en komen vaak voor bij dezelfde leerlingen..

Daarom is het ontwikkelde onderwijs gericht op zeven leefstijlen tegelijkertijd: bewegen, roken, alcohol, voeding, internet, ontspanning en seks (ook wel BRAVIOS-gedragingen genoemd).

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan peer education en het betrekken van de omgeving bij het onderwijs (zoals familie en de zorg). In september 2007 is dit onderwijs geïmplementeerd op een middelbare school in Midden-Nederland en vulden de leerlingen een vragenlijst in over gezondheidsgedrag. In 2008 en 2009 waren er vervolgmetingen. Zie ook het bericht hierboven.

In september dit jaar start een grote gecontroleerde studie bij vier middelbare scholen. In dat onderzoek wordt op twee scholen het gezondheidsonderwijs ingevoerd, op de andere twee scholen niet. Onderzocht wordt dan wat de effectiviteit is van het geïntroduceerde gezondheidsonderwijs op de verschillende leefstijlfactoren, psychosociale factoren en schoolprestaties.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met leidinggevend Julius onderzoeker dr. Rob de Leeuw via j.r.j.deleeuw@umcutrecht.nl.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie