Grote scoliosecentra slaan handen ineen

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis, VU medisch centrum en de Sint Maartenskliniek gaan de zorg en behandeling van patiënten met scoliose op elkaar afstemmen. De drie ziekenhuizen behandelen het grootste deel van de jongvolwassenen met een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Deze samenwerking leidt tot betere benutting van de kennis en capaciteit in Nederland voor de operatieve behandeling van scoliose.

De Vereniging van Scoliosepatiënten heeft in 2010 algemene kwaliteitscriteria opgesteld voor de behandeling van scoliose. Dit was mede aanleiding voor de drie centra om te kijken of de behandeling in de drie grootste scoliosecentra van ons land beter op elkaar afgestemd kon worden.

De Sint Maartenskliniek in Nijmegen, VU medisch centrum te Amsterdam en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van het UMC Utrecht) verwijzen patiënten naar elkaar door als dit nodig is vanuit de gevraagde expertise of nazorg. Eind 2010 hebben de Sint Maartenskliniek en VUmc een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Samen met het Wilhelmina kinderziekenhuis hebben zij nu ook een gezamenlijk behandelprotocol en uniforme patiëntinformatie opgesteld. Door de uniformering van de registratie wordt het tevens gemakkelijker om wetenschappelijk onderzoek te doen naar scoliose op korte en lange termijn.

De samenwerking tussen de drie scoliosecentra zorgt voor een optimale benutting van de aanwezige expertise en voorzieningen, waarbij de continuïteit van zorg gewaarborgd is. In de Sint Maartenskliniek worden jongeren met een idiopatische scoliose geopereerd die geen aanvullende medische problemen hebben. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis en VUMmc beschikken over een intensive care voor kinderen. Scolioseoperaties bij kinderen met meerdere medische problemen zullen daaom vooral daar worden uitgevoerd. De centra verwijzen de patiënten naar elkaar door om daarmee zoveel mogelijk de wachttijd te verkorten. Tijdig ingrijpen is van belang om de toenemende vergroeiing in de rug een halt toe te roepen.

Scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom: de wervelkolom is krom en draait tevens om zijn as. In Nederland zijn 60.000 scoliosepatiënten. Jaarlijks komen er ongeveer 1000 nieuwe gevallen bij. Veelal zijn dat jongeren die tijdens de groei scoliose ontwikkelen. In tachtig procent van de gevallen is de oorzaak van de vergroeiing niet bekend (idiopatische scoliose). In de overige gevallen is vaak een onderliggende aandoening de oorzaak. Scoliose zorgt voor een bewegingsbeperking en mogelijk verminderde longfunctie. Op latere leeftijd kan scoliose ook leiden tot pijn en vermoeidheid. Behandeling van scoliose hangt af van de leeftijd van de patiënt en de ernst van de bocht. Bij grotere bochten wordt vaak overgegaan tot een operatie waarbij de wervelkolom gecorrigeerd wordt.

Plaats een reactie