Grote rol voor grootouders in Nederland

Uit het promotieonderzoek van Teun Geurts blijkt dat veel grootouders intensief contact hebben met hun jonge kleinkinderen en regelmatig oppassen. Dit versterkt ook de relatie met de eigen kinderen, zodat grootouders later meer steun krijgen.

Ook ontdekte Geurts dat als kleinkinderen volwassen zijn de relatie minder wordt, vooral na het verlaten van het ouderlijk huis. Er is echter wel wat vaker contact als er al een intensieve relatie was tijdens de kinderjaren van het kleinkind. Vergeleken met 1992 waren er in 2006 meer grootouders die op de kleinkinderen passen. Daarmee dragen zij meer dan vroeger bij aan een kerntaak van de familie, namelijk verzorging en socialisatie van kinderen.

Het wordt vaak aangenomen dat grootouders een prominentere rol spelen in het gezinsleven dan ooit tevoren. Zij zijn vaak nog in leven als kleinkinderen worden geboren en delen een langere periode van hun leven met kleinkinderen. Toch is er weinig bekend over de relaties tussen grootouders en kleinkinderen in Nederland.

Geurts ontdekte dat hedendaagse grootouders belangrijker zijn in het gezinsleven dan voorheen. Ze passen vaker op dan vroeger. De langere periode van gedeelde levens maakt het mogelijk dat de relatie zich voortzet als kleinkinderen volwassen worden. Als kleinkinderen het ouderlijk huis verlaten blijft er echter weinig over van de relatie. Naarmate grootouders vaker oppassen, vergroten ze de kans op steun die ze later van hun kinderen kunnen krijgen.

Geurts maakte gebruik van gegevens over kleinkinderen en grootouders die via interviews zijn verzameld in de context van The Netherlands Kinship Panel Study en The Longitudinal Aging Study Amsterdam.

Promotie
Promovendus: T. Geurts
Proefschrift: Grandparent-grandchild relationships in The Netherlands: a dynamic and multigenerational perspective
Promotor: prof.dr. T.G. van Tilburg
Datum: 31-05-2012

Plaats een reactie