Grote regionale verschillen voorschrijfgedrag huisartsen

Limburgse patiënten worden het minst volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) behandeld. Hierdoor is de kans kleiner dat zij de meest optimale en goedkopere medicijnen voorgeschreven krijgen. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) uit het jaarlijkse onderzoek naar het voorschrijfgedrag van huisartsen. Het blijkt lastig vast te stellen waarom er grote verschillen zijn in het voorschrijfgedrag. Daarom beveelt het IVM het ministerie van Volksgezondheid aan uitgebreid onderzoek te doen.

Patiënten in de regio’s Zwolle, Ede-Wageningen, Coevorden en Almere worden het best volgens de richtlijnen behandeld. ‘De verschillen tussen de regio’s zijn niet alleen groot, ze nemen ook toe, vooral bij het voorschrijven van RAS-remmers (een bloeddrukverlager)’, zegt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel. Bevolkingskenmerken, huisartskenmerken, het beleid van zorgverzekeraars, en de marketingactiviteiten van de farmaceutische industrie zijn mogelijke verklaringen voor de verschillen. Welke factor een doorslaggevende rol speelt, kan niet worden vastgesteld. Ruud Coolen van Brakel: ‘Als we kunnen achterhalen waarom bepaalde huisartsen minder goed voorschrijven dan andere, kunnen we huisartsen helpen doelmatiger en kwalitatief beter voor te schrijven. Dat is goed voor de patiënt, maar ook voor de portemonnee’.

Kostenbesparing
Het IVM heeft voor vijf soorten medicijnen, zoals cholesterolverlagers, een voorzichtige schatting gemaakt wat er te besparen valt. Coolen van Brakel: ‘Voor de 25 procent slechtst scorende huisartsen komt dat minimaal uit op ruim € 1.000 per jaar per huisarts. Ga je uit van tenminste 2.000 huisartsen die echt nog doelmatiger kunnen voorschrijven, dan levert dat een besparing op van ruim 2 miljoen euro of meer per jaar. En dan hebben we nog niet over de andere geneesmiddelen uit onze monitor gehad en over de gemiddeld scorende huisartsen die hun voorschrijfgedrag ook nog verder kunnen optimaliseren. Tel daar de vermindering van zorgkosten door beter voorschrijven bij op, dan kun je aanzienlijke winst behalen’.

Apotheekhoudende huisartsen
Het IVM vergeleek daarnaast voor het eerst het voorschrijfgedrag van niet-apotheekhoudende huisartsen met apotheekhoudende huisartsen. Hoewel de verschillen klein zijn, schrijven apotheekhoudende huisartsen minder volgens de richtlijnen voor. ‘Verrassend’, zegt Ruud Coolen van Brakel. ‘Ook dit gegeven willen we graag nader onderzoeken, want het is moeilijk vast te stellen waardoor dit verschil veroorzaakt wordt’. Het IVM denkt dat een reden kan zijn dat apotheekhoudende huisartsen tot voor kort geen inzicht hadden in hun voorschrijfgedrag en daardoor onvoldoende wisten wat zij konden verbeteren.

Beste zorgverzekeraar
Verzekerden bij zorgverzekeraar Salland worden volgens het onderzoek van het IVM net als vorig jaar door huisartsen het meest volgens de NHG-richtlijnen behandeld. Daarna volgen Zorg en Zekerheid, Agis en Zilveren Kruis Achmea. Grootste stijger dit jaar is Menzis, die in 2010 is gestart met het maken van afspraken met zorgverleners over het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen. Zorgverzekeraar Azivo scoort net als vorig jaar het slechtst.

Inzicht voorschrijfcijfers
Het IVM onderzocht het voorschrijfgedrag met cijfers uit de ‘Monitor voorschrijven huisartsen’ die in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en Vektis is opgezet. In de monitor worden 18 indicatoren berekend op basis van de declaratiegegevens van apothekers en apotheekhoudende huisartsen aan hun zorgverzekeraars. Deze cijfers zijn ook voor individuele huisartsen toegankelijk via mvh.zorgprisma.nl zodat zij meer inzicht krijgen in hun eigen voorschrijfgedrag. In 2013 kunnen huisartsen ook op praktijk- en groepsniveau voorschrijfcijfers vergelijken.

Meer informatie
Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2012

Plaats een reactie