Grote rampoefening Jeroen Bosch Ziekenhuis goed verlopen

Is het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) klaar voor een ramp op grote schaal? Dat werd geoefend tijdens een grote rampoefening op zaterdag 3 november 2012.

Grote rampoefening Jeroen Bosch Ziekenhuis goed verlopen

De medewerkers van het JBZ werden geconfronteerd met een rampscenario, waarbij twee treinen ten zuiden van Den Bosch in de vroege ochtend op elkaar botsten. Tientallen slachtoffers, van zwaar- tot lichtgewond, werden binnengebracht bij het ziekenhuis. Aan de oefening deden 160 medewerkers, 69 lotuspatiënten en 25 interne en externe waarnemers mee.

Geoefend werd volgens het ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan). Hierin staan precies de taken en verantwoordelijkheden van elke afdeling in het ziekenhuis omschreven. Volgens Willy Spaan, voorzitter Raad van Bestuur, kan teruggekeken worden op een uitstekend verlopen praktijkoefening, waar alle medewerkers enthousiast en met veel inzet aan hebben bijgedragen. ‘Je hoopt natuurlijk dat wij nooit echt met een dergelijke grote ramp geconfronteerd worden, maar uit deze oefening blijkt dat wij er klaar voor zijn, mocht het toch plaatsvinden. Natuurlijk zijn er ook nog verbeterpunten geconstateerd, aan de hand waarvan we het ZiROP gaan aanscherpen. Zo worden alle radiologieonderzoeken op de Spoedeisende Hulp gedaan en gaan we kijken of we die voor een deel kunnen verplaatsen naar Radiologie om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Daarnaast werd er geopperd om in het vervolg beeldschermen neer te zetten in de ruimte voor familieopvang, zodat zij het laatste nieuws kunnen volgen.’

ZiROP
Het ZiROP is opgezet om adequaat en efficiënt grote hoeveelheden slachtoffers tijdens een ramp op te vangen. Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld kennis en vaardigheden te oefenen die nodig zijn tijdens een ramp. De resultaten van de rampenoefening en de verbeterpunten die daaruit voortvloeien vormen de input voor een verbeterd ZiROP.

Realistische praktijkoefening
Ook Pascal Trompet, JBZ-beheerder ZiROP, kijkt tevreden terug op de rampoefening. ‘Het betrof een realistische praktijkoefening. Tijdens deze oefening gaven de mensen van de zogenaamde ‘responscel’ input aan de oefening. De responscel vertegenwoordigde enerzijds de niet- deelnemende afdelingen van het JBZ en anderzijds externe partijen, zoals de ambulancedienst, de pers en verontruste familieleden. De JBZ-medewerkers kregen tijdens de oefening verschillende telefoontjes van de pers, unithoofden van afdelingen en familieleden te verwerken. Bijzonder is dat tijdens de oefening gebruik werd gemaakt van een Mediasimulator. Door mediaberichten en foto’s te plaatsen op een gesimuleerde website van bijvoorbeeld het Brabants Dagblad, de Telegraaf en Twitter konden JBZ-medewerkers oefenen in de praktijk.’

Rampen Slachtoffer Volg Systeem
Op 3 november werd tijdens de rampoefening het nieuwe digitale Rampen Slachtoffer Volg Systeem (ZiROP SVS) in gebruik genomen. Met dit nieuwe systeem, dat is ontwikkeld in het JBZ worden alle slachtoffers bij binnenkomst geregistreerd en krijgen ze een urgentiecode. Vervolgens worden alle mutaties bijgehouden in het systeem. Dit alles met het doel om een actueel overzicht te hebben van het aantal slachtoffers in het JBZ, maar ook om snel NAW-gegevens van slachtoffers te delen met externe partners met als doel familiehereniging te bevorderen. Een belangrijk onderdeel is de familieregistratie. Het programma biedt mogelijkheden om snel te achterhalen of een vermoedelijk slachtoffer in het JBZ aanwezig is. Het coördinatieteam heeft real-time inzicht in de slachtofferoverzichten, verblijfplaatsen en aantal familieherenigingen.

Oefening in samenwerking met de GHOR
De praktijkoefening vond plaats in nauwe samenwerking van de GHOR Brabant Noord (De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Deze overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor de coördinatie van geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen.

Plaats een reactie