Grote opkomst bij Nederlandse VN bijeenkomst rechten lesbiennes en transgenders

Op woensdag 29 februari 2012 was het een volle bak in het gebouw van de Ford Foundation in New York. Daar organiseerde Nederland een bijeenkomst over het tegengaan van geweld tegen lesbiennes en transgenders.

Samen met ministers uit Argentinië, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika gaf minister Van Bijsterveldt een toelichting op de aanpak ter bevordering van de positie van lesbiennes en transgenders en het uitbannen van geweld tegen deze kwetsbare groepen wereldwijd. NGO’s en delegaties uit veel verschillende landen waren aanwezig.

Compliment Zuid-Afrika
Nederland gaf in zijn toelichting een groot compliment aan Zuid-Afrika. “Het getuigt van lef dat Zuid-Afrika op mijn uitnodiging is ingegaan en mede organisator is geworden van deze bijeenkomst. Laat u een lichtend voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere Afrikaanse landen. Ik put er de hoop uit dat in steeds meer Afrikaanse landen de positie van lesbiennes en transgenders onder de aandacht komt en verbetert”, zo liet Van Bijsterveldt haar Zuid-Afrikaanse collega minister weten. “Nederland heeft van oudsher een voortrekkersrol in de wereld. Adel verplicht. Wij willen andere landen en NGO’s helpen die beweging ook te maken”, aldus de bewindsvrouw.

Toespraak Verenigde Naties
Van Bijsterveldt is tot woensdagavond in New York voor de 56ste bijeenkomst van de Commission on the Status of Women. Zij sprak daar op dinsdag de Verenigde Naties toe. In haar speech uitte Van Bijsterveldt grote bezorgdheid over de trage wijze waarop de rechten en positie van vrouwen en meisjes wereldwijd worden verbeterd onder druk van politiek conservatieve invloeden. Zij deed een dringend beroep op de VN lidstaten de historische VN afspraken uit 1995 in Beijing na te komen, waarmee de positie van vrouwen en meisjes fors moest worden verbeterd.

Internationale samenwerking
Tijdens haar bezoek aan New York sprak Van Bijsterveldt onder andere de plaatsvervangend Secretaris Generaal van de VN Michelle Bachelet en de heer Simonovic; de hoogste vertegenwoordiger van de Human Rights Commission in New York. Tevens voerde zij gesprekken met vertegenwoordigers van Human Rights Watch, collega-ministers en NGO’s uit diverse landen waarin afspraken werden gemaakt tot nauwere samenwerking.

Bezoek homomonument
Ondanks haar drukke programma zag Van Bijsterveldt kans om een bezoek te brengen aan de Stonewall Inn, de historische plek waar in 1969 rellen uitbraken tussen homoseksuelen en de New Yorkse politie. Deze rellen luidden de start in van de Amerikaanse homo beweging. Ook bezocht de minister het nabij gelegen homomonument in Christopher Park.

Plaats een reactie