Grote meldkamer ambulancezorg in Londen en toch kleinschalig

Middenin Londen en nabij het reuzenrad London Eye bevindt zich de meldkamer van de London Ambulance Services. Deze staat klaar voor tien miljoen inwoners uit Londen en omstreken. Per dag handelt de Londense meldkamer zo’n 3.500 telefoontjes af. Dat gebeurt door drie groepen centralisten. De eerste groep heeft het eerste contact met de burger.

De tweede groep heeft contact met de ambulancebemanning en met de ziekenhuizen. Zo zijn er vijf medewerkers dagelijks bezig met vooraankondigingen bij ziekenhuizen over patiënten met een beroerte of een hartinfarct. De derde groep vraagt patiënten uit van wie onduidelijk is of zij wel een ambulance nodig hebben.

De centralisten in groep 1 en 2 werken allen met computer ondersteuning. Zij krijgen de te stellen vragen op het scherm geprojecteerd. Deze centralisten hebben een opleiding van slechts enkele weken(!) en hebben geen (para-) medische of verpleegkundige vooropleiding. Al deze informatie kreeg ondergetekende aangereikt tijdens een bezoek op donderdag 20 mei aan de meldkamer ambulancezorg te Londen. Ik zag daar zo’n 70 mensen werken in gezellig ingerichte, roezemoezende kantoortuinen. Het oogde kleinschalig.

Op het congres Recente Ontwikkelingen in de Spoedzorg dat op vrijdag 17 september 2010 plaatsvindt, krijgen de Nederlandse meldkamers ambulancezorg grote aandacht. Want de recente ontwikkelingen gaan in de richting van het Londense model. Wil je naar dit congres? Werk je op een huisartsenpost, een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis, ambulancedienst of een GGz crisisdienst? Klik dan hier, lees de uitgebreide brochure en meld je aan.


Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie