Grote meerderheid kiezers grote partijen bereid tot orgaandonatie

Een grote meerderheid van de mensen die op 9 juni gaan stemmen op een van de vier grote partijen – VVD, PvdA, CDA of PVV – is in het algemeen voor het afstaan van organen en weefsels om daarmee zieke mensen te helpen. Meer dan de helft is ook zelf bereid om na overlijden zijn organen ter beschikking te stellen, zij het dat een deel daarvan zich niet als zodanig heeft laten registreren. Een meerderheid van rond de 60% van de stemmers geeft te kennen dat het zogeheten Actief Donor Registratiesysteem hen aanspreekt en dat de nieuwe regering deze manier van donorregistratie moet invoeren.

Gezondheidsfondsen zeer ingenomen
De gezondheidsfondsen die het onderzoek hebben laten uitvoeren tonen zich zeer ingenomen met de onderzoeksresultaten en hopen dat de politieke partijen tijdens hun komende partijcongressen er alsnog toe besluiten het ADR systeem in hun verkiezingsprogramma op te nemen. “Het is belangrijk te constateren dat er blijkbaar een grote afstand in de opvatting van de aanstaande stemmers en hun politieke partij bestaat,” aldus Paul Beerkens, algemeen directeur Nierstichting Nederland.

Uitkomsten
Het voor de kiezers van de vier grote partijen representatief onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction. De uitkomsten zijn opmerkelijk, omdat de vier genoemde partijen zich tot nu toe hebben uitgesproken tegen invoering van het ADR-systeem. Alleen de PvdA heeft zich in haar verkiezingsprogramma kortgeleden voorstander getoond. Toch lijkt er consensus te bestaan onder aanstaande stemmers over de invoering van een ADR-systeem. Uit het onderzoek blijkt dat het ADR systeem 63% van de VVD-stemmers aanspreekt. Bij de PvdA is dat 60%, CDA 59% en PVV 53%. De vraag of de nieuwe regering ADR moet invoeren wordt door 60% van de VVD-stemmers met “ja” beantwoord, 55% van PvdA, 55% van CDA en 54% van PVV. Van de VVD-stemmers is 67% zelf bereid om na overlijden zijn organen ter beschikking te stellen; 60% van PvdA, 58% van CDA en 50% van PVV.

ADR systeem
Het ADR systeem houdt in dat iedereen gevraagd wordt zijn keuze kenbaar te maken in het Donorregister. Dit kan zijn “ja, ik wil donor zijn’, “neen, ik wil geen donor zijn” of “ik laat de beslissing aan mijn nabestaanden over”. Mensen die na herhaalde aanschrijving geen keuze hebben gemaakt krijgen vervolgens een brief met de mededeling dat indien zij niet reageren, zij als donor zullen worden geregistreerd. Mochten zij dat niet willen, dan wordt dat alsnog in het donorregister genoteerd.

Invoering van het ADR systeem is de enige effectieve basisvoorwaarde om zieke mensen die op een donororgaan wachten alsnog te helpen en van een onnodige vroege dood te redden. Het ADR systeem zorgt er immers voor, dat van de overgrote meerderheid van wie niets bekend is alsnog duidelijk wordt of zij wel of geen donor willen zijn. Uit tal van onderzoeken, zoals ook nu weer, blijkt dat van de meerderheid van niet-geregistreerden de meesten namelijk wel bereid zijn hun organen af te staan.

Dit bericht is namens de volgende gezondheidsfondsen: Astma Fonds, Brandwonden Stichting, Diabetes Fonds, Maag Lever Darm Stichting, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, Nederlandse Hartstichting, Nierstichting Nederland

1 gedachte over “Grote meerderheid kiezers grote partijen bereid tot orgaandonatie”

 1. Indien u ook voorstander bent van ADR en samen met ons wilt dat de huidige registratiemethode wordt gewijzigd in een structurele oplossing voor het verkorten van de wachtlijsten > Teken dan onze digitale burgerpetitie op http://2miljoenhandtekeningen.nl

  Op deze site kun je ook terecht voor aanvullende informatie over Actieve Donorregistratie en de huidige standpunten van de politieke partijen.

  Alvast bedankt,

  Namens 2 Miljoen Handtekeningen
  Lex de Jong

  Beantwoorden

Plaats een reactie