Grote bijdrage Erasmus Universiteit in onderzoeken onderwijs

Wat moet er gebeuren om testen in het middelbaar onderwijs te verbeteren, zodat leerlingen complexe teksten beter begrijpen en leren? En kan animatie bijdragen aan het leerproces van leerlingen op de basisschool? Dat is de kern van twee onderzoeken door teams van het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Zij krijgen hiervoor subsidie van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die in totaal zes projecten financiert.

Hoe kunnen in het middelbaar onderwijs testen effectiever worden gemaakt, zodat scholieren complexe teksten beter begrijpen en leren? Dat is de onderzoeksvraag van dr. Huib Tabbers en dr. Peter Verkoeijen in hun project ‘Krachtig leren van teksten door het gebruik van toetsen’. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Open Universiteit Nederland. De subsidie voor dit project bedraagt 600.000 euro.

Welke rol kunnen animaties spelen in het leerproces van bassischoolleerlingen? In ‘Yes Wii Can, Belichaamde Cognitie als Invalshoek om Animaties voor het Basisonderwijs te Verbeteren’ wordt dit onderzocht door dr. Tamara van Gog, prof.dr. Fred Paas en prof.dr. Rolf Zwaan’. Het team gaat onderzoeken hoe kinderen op de basisschool kunnen leren van animaties, in het bijzonder door hen beweging te laten zien, te laten maken of door hen de animaties te laten aansturen met de Nintendo Wii. Door hun zintuigen aan te spreken, zouden de kinderen kunnen worden geholpen met het leren van rekenen, taal en natuurkunde. De subsidie voor dit project bedraagt 780.000 euro en wordt samen met de Radboud Universiteit Nijmegen uitgevoerd.

Met deze projecten levert het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit een grote bijdrage aan het onderzoeksprogramma naar onderwijs dat door de Programmaraad is opgezet. Naast de thema’s van deze onderzoeken wordt in de andere projecten ook gekeken naar ondermeer het sociale klimaat in de klas en de effectiviteit van onderwijsstelsels.

Plaats een reactie