Grootste groep artsen krijgt witte jas

VU medisch centrum helpt a.s. zaterdag een grote groep jonge artsen in de witte jas. Deze indrukwekkende ceremonie is afkomstig uit de Verenigde Staten en vorig jaar startte VUmc met veel succes hiermee. VUmc was zo de eerste in Nederland die een duidelijke markering maakte tussen het meer theoretische en praktische deel van de opleiding geneeskunde. Nu krijgt de grootste groep tot nu toe: bijna 200 studenten de jas uitgereikt en worden daarmee symbolisch in hun nieuwe ambt gehesen. Studenten spreken daarbij een zelf geschreven belofte uit, vergelijkbaar met de eed van Hippocrates. Met deze jaartekst geven ze aan hoe ze straks in de praktijk patiënten willen behandelen en hun vak gaan uitoefenen. VU medisch centrum markeert met de witte jas ceremonie de overgang van de meer theoretische naar de praktische fase van de studie. Zo benadrukken studenten de start van hun patiëntencontacten.

Tijdens deze witte jas ceremonie spreken zij ook een jaartekst uit: hoe ze als arts willen functioneren, welke verantwoordelijkheden, idealen en verplichtingen zij verbinden aan hun beroep en hoe zij deze wensen uit te dragen. Zij doen dit ten overstaan van familie, vrienden, artsen en vertegenwoordigers van medisch onderwijs. Doel van de ceremonie is dat er meer inzicht in en bewustwording van het arts-zijn zowel bij de student als bij de opleider komt.

VUmc vindt deze aandacht voor professioneel gedrag wezenlijk voor de kwaliteit van de patiëntenzorg en voor de motivatie van de student en opleider. Sinds de start van het nieuwe onderwijsprogramma besteedt VUmc op expliciete wijze aandacht aan het aanleren van professioneel gedrag. Tijdens de voorbereidingen op deze ceremonie spraken studenten met patiënten over de vraag hoe zij behandeld willen worden door een arts. Zij spraken eveneens met artsen en co-assistenten over hun toekomstige vak. Ethische dilemma’s kwamen hierbij aan de orde. Op basis van deze voorbereidingen stelden de studenten hun eigen jaartekst op.

De witte jas ceremonie vindt op 10 oktober a.s. vanaf 14.00 uur in de aula van de VU.
Journalisten zijn hierbij welkom. Graag uw komst aanmelden bij de dienst communicatie VUmc.

Plaats een reactie