Grootschalige studie onderstreept belang van preventieconsult

  0
  566

  Één op de tien deelnemers aan preventief onderzoek naar hart- en vaatziekten heeft een afwijkende uitslag. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht en Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) dat afgelopen vrijdag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde werd gepubliceerd.

  Voor het onderzoek werden ruim 1700 gezonde personen tussen de 40 en 75 jaar uitgenodigd voor een gratis gezondheidscheck bij hun huisarts. Door het invullen van een korte vragenlijst werd bepaald welke deelnemers in aanmerking kwamen voor een aanvullend onderzoek. Van de 1270 personen die uiteindelijk deelnamen werd bij 145 personen (11%) één of meer afwijkingen opgespoord.

  Tijdens het onderzoek werd gescreend op hart- en vaatziekten, verhoogd cholesterol, suikerziekte en nierfunctiestoornissen. Van de personen die op basis van hun antwoorden op de vragenlijst in aanmerking kwamen voor een aanvullend onderzoek op de huisartsenpraktijk werd tevens bloed en urine onderzocht.

  Hart- en vaatziekten zijn in Nederland nog steeds één van de belangrijkste doodsoorzaken. Door mensen met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen kan het aantal sterfgevallen aanzienlijk worden verminderd. Een behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit het slikken van bloeddrukverlagende medicijnen, hulp bij het stoppen met roken, een bewegingsprogramma of advies over gezonde voeding.

  De resultaten van dit onderzoek sluiten aan bij recente politieke ontwikkelingen, waarbij toenemende aandacht is voor het belang van preventie: voorkomen is veelal beter dan genezen. Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen een centrale rol kunnen spelen in het opsporen van personen met een verhoogd risico. Het feit dat ruim 75% van de uitgenodigde personen besloot mee te doen met het screeningsonderzoek werd waarschijnlijk mede veroorzaakt door het feit dat het onderzoek door hun eigen huisarts werd aangeboden. Wanneer gedurende het onderzoek een afwijking werd opgespoord kon deze dan ook direct door de eigen huisarts behandeld worden.

  De Universiteit Maastricht en SGE werken reeds geruime tijd samen aan de ontwikkeling van moderne zorgprogramma’s op het gebied van hart- en vaatziekten, suikerziekte, depressie en chronische longaandoeningen.

  Dankzij deze samenwerking worden kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk verantwoorde programma’s ontwikkeld die tevens aansluiten bij de behoeften die leven in het veld (de dagelijkse praktijk). Het preventieve onderzoek is één van de projecten die in het kader van deze samenwerking werd ontwikkeld.

  Deze studie is het eerste onderzoek naar de effectiviteit van het project Preventieconsult, die onder het motto LekkerLangLeven is ontwikkeld door de beroepsverenigingen voor huisartsen (NHG, LHV en de NVAB) samen met de Hartstichting, Nierstichting en het Diabetes Fonds.