Groot inkomensverschil tussen werkende vaders en moeders

In 2011 verdienden vrouwelijke werknemers gemiddeld 33 duizend euro bruto. Dat is 55 procent van het gemiddelde inkomen van hun mannelijke collega’s dat op 58 duizend euro uitkwam. Het inkomensverschil is vooral groot onder (gehuwd) samenwonende werknemers met kinderen. Nederland behoort met het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen tot de middenmoot in de EU.

Vooral grote inkomenskloof bij werkende ouders
Onder alleenstaande werknemers is het verschil in arbeidsinkomen tussen mannen en vrouwen naar verhouding klein. Gemiddeld verdienen de vrouwen in deze groep 84 procent van wat de mannen verdienen. Bij (gehuwd) samenwonende vrouwelijke werknemers met kinderen, bedraagt het inkomen echter minder dan de helft (45 procent) van dat van mannelijke werknemers in dezelfde huishoudsituatie. Dit komt grotendeels doordat de meeste moeders met een baan in deeltijd werken, terwijl de vaders gemiddeld juist relatief veel uren werken.

Geen inkomensverschil bij alleenstaande voltijders
Wanneer alleen wordt gekeken naar voltijds werkende werknemers, blijkt het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen een stuk kleiner te zijn. Vrouwen met een voltijdbaan verdienen ruim 80 procent van wat mannen gemiddeld verdienen. Bij alleenstaande werknemers valt het verschil tussen mannen en vrouwen zelfs helemaal weg.

Behalve door de arbeidsduur kan het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen deels verklaard worden door verschillen in opleidingsniveau, leeftijd, beroepsniveau, werkervaring, bedrijfssector en het al dan niet hebben van een leidinggevende functie. Na correctie voor deze factoren blijft er bij voltijds werknemers nog een onverklaarbaar verschil over van 15 procentpunt.

Nederland met beloningsverschil middenmoter binnen EU
Wat betreft het beloningsverschil tussen voltijds werkende mannen en vrouwen neemt Nederland binnen de EU een middenpositie in. Italië is het enige EU-land waar vrouwen met een voltijdbaan ongeveer evenveel verdienen als mannen. In alle andere EU-landen is het uurloon van voltijds werkende vrouwen lager dan dat van mannen. In Oostenrijk en Duitsland verdienen vrouwen naar verhouding het minst. In deze landen bedraagt het gemiddelde uurloon van een voltijds werkende vrouw minder dan 80 procent van dat van een man.

Auteurs: Marion van den Brakel en Linda Moonen

Plaats een reactie