Grondige renovatie en nieuwbouw verpleeghuis Berkenheuvel

Verpleeghuis Berkenheuvel maakt deel uit van Ananz. Op locatie Grote Bos in Geldrop wonen ongeveer 100 cliënten in een groene omgeving. Het huidige gebouw stamt uit 1998 en voldoet niet meer aan de eisen die Ananz en haar cliënten eraan stellen. Daarom wordt het huidige gebouw ingrijpend gerenoveerd en vindt er nieuwbouw plaats op het terrein. De voorbereidingen zijn gestart, het project wordt in 2014 opgeleverd.

Tijdelijke huisvesting voor psychogeriatrische (PG) cliënten
Ananz streeft ernaar om cliënten te verzorgen in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op een thuis. Het uitgangspunt daarbij is dat we cliënten overdag veel verblijfsruimte bieden en ’s nachts privacy. Om dit door te voeren in de huidige huisvesting is een renovatie nodig. Bij deze renovatie staat het welzijn van de cliënten voorop. Daarom is besloten tijdelijke huisvesting neer te zetten met een verbinding naar het te renoveren gebouw. Gestart wordt met twee van de drie psychogeriatrische (PG) afdelingen. Bewoners van deze afdelingen zijn in februari naar deze tijdelijke huisvesting verhuisd. Op het moment dat de renovatie van deze PG-afdelingen is afgerond, verhuizen zij terug naar de vernieuwde huisvesting. De laatste PG-afdelingen volgen hierna.

Nieuwbouw
Op het terrein aan het Grote Bos voorziet Ananz een nieuw gebouw. Hier gaan cliënten verblijven met somatische (lichamelijke) klachten. Een deel van het gebouw krijgt de functie van hospice. Ananz wil in 2012 starten met de bouw. De geplande oplevering is eind 2013.

Groen op het terrein
Verpleeghuis Berkenheuvel staat te midden van een groene omgeving. Dit blijft zo. Op verzoek van omwonenden wordt in maart de rand van het terrein gesnoeid en uitgedund. Dit gebeurt om overhangende takken in naastgelegen tuinen te verwijderen. Daarnaast zal op het terrein zelf ook gesnoeid en uitgedund worden, om de huidige begroeiing de ruimte te geven.

Plaats een reactie