Grolsch eerste bedrijfslid van Veilig Verkeer Nederland

Bierbrouwer Grolsch heeft vrijdag 24 februari 2012 officieel het bedrijfslidmaatschap van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ondertekend. Daarmee is Grolsch het eerste bedrijf in Nederland dat zich als bedrijfslid van VVN aanmeldt. Het lidmaatschap van Grolsch is voor beide partijen de aanzet om te gaan samenwerken aan projecten op het gebied van alcohol en verkeer.

Bedrijven roepen door hun activiteiten veel mobiliteit op, zowel van klanten, van toeleveranciers als van eigen medewerkers. Voor VVN is daarom – naast de samenwerking met overheden – de actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven cruciaal om de verkeersonveiligheid daadwerkelijk aan te pakken. De insteek voor Grolsch om VVN-bedrijfslid te worden hangt samen met de sterke focus van de brouwer op Duurzaam en Verantwoord Ondernemen. En dat gaat verder dan alleen aandacht voor het milieu.

Rob Snel, Algemeen Directeur Grolsch: “Uiteraard willen we als brouwer graag zoveel mogelijk bier verkopen. Maar we willen ook dat mensen verantwoord omgaan met alcohol. Veilig verkeer is in dat kader belangrijk. Om actief bij te dragen aan een duurzame leefomgeving voelen we ons verantwoordelijk voor het tegengaan van alcoholmisbruik. We hebben niet de illusie om dat alleen te kunnen. We werken daarom graag samen met andere partijen. VVN is daarvoor een hele goede partner. Ons doel is om in de toekomst meerdere projecten samen op te pakken.”

Linda van der Eijck, Directeur Veilig Verkeer Nederland: “Verkeersonveiligheid is een belangrijk maatschappelijk probleem en dat beseffen gelukkig steeds meer bedrijven. Samenwerking met het bedrijfsleven is voor ons dan ook essentieel om ‘het recht dat iedereen veilig over straat kan’ te kunnen realiseren. Het bedrijfslidmaatschap is voor bedrijven een goede manier om hun maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. Ze kunnen zichtbaar maken dat ze veilig verkeer belangrijk vinden met het fraaie display dat ze krijgen.”

Plaats een reactie