Groepscoaching goed voor managers

Graham Ward toont aan dat groepscoaching voor leidinggevenden een goed alternatief is voor duurdere individuele coaching. Ward bestudeerde psychodynamische groepscoaching, een techniek die met leidinggevenden wordt gebruikt bij Business School INSEAD. Hij laat zien waarom het zo goed werkt.

Hij interviewde zowel de deelnemers als de deskundigen die haar uitvoerden. Daarnaast stelt hij op basis van literatuur een model voor dat laat zien hoe de afzonderlijke componenten in elkaar grijpen en zo een ​​positief resultaat creëren.

Verder keek Ward naar groepstherapie, het enige dat analoog is aan groepscoaching, en hij zag succesvolle resultaten. Ook keek hij naar de psychodynamische psychotherapie, een aanpak die met onder andere het onbewuste en gezinsdynamiek werkt en dit blijkt ook een succesvolle interventie.

Wanneer deze drie disciplines bij elkaar worden genomen binnen de interventie zoals die bij de Business School INSEAD is ontwikkeld, dan lijkt het erop dat ze niet alleen goed op elkaar aansluiten, maar ook dat ze positieve resultaten opleveren voor leidinggevenden.

Coaching is een relatief nieuwe discipline in de sociale wetenschappen; ook het steeds populairdere groepscoaching is nog nauwelijks onderzocht. Het onderzoek van Ward is belangrijk omdat coaching een vlucht neemt. Dagelijks komen er meer aanbieders op de markt. Wanneer eindgebruikers beslissen wat ze zullen kopen, spelen kosten onvermijdelijk een belangrijke rol.

Groepscoaching biedt duidelijk een kostenefficiënte aanpak. HR-deskundigen willen er echter wel zeker van zijn dat het werkt. Dit onderzoek geeft duidelijk aan dat het inderdaad werkt en dat er uitstekende resultaten mee kunnen worden bereikt.