GroenLinks steunt lerarenprotest

Aanstaande maandag, 9 januari 2012, gaat de driedaagse staking van de leraren uit het voortgezet onderwijs van start. Zij protesteren ondermeer tegen het voorstel van de minister om het aantal lesuren in het middelbaar onderwijs te verhogen en de invoering van passend onderwijs met daaraan gekoppeld een bezuiniging van 300 miljoen. Maandagmiddag staat in Den Haag een protestbijeenkomst gepland op het Plein, waar zeker 1500 leraren worden verwacht. GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver is erbij en zal de docenten toespreken.

De onderwijsbonden protesteren tegen het voorstel om het aantal lesuren in het middelbaar onderwijs van duizend te verhogen naar duizendveertig uren. Klaver: ”Tekentafelpolitiek, dat is waar minister Van Bijsterveld mee bezig is. Terwijl er een politiek en maatschappelijk breed gedragen advies ligt over de duizend-urennorm, kiest de minister ervoor om een andere norm te hanteren. Een norm die hoger ligt zonder dat er voldoende geld tegenover wordt gesteld. Lesgeven kost geld.”

GroenLinks wil miljarden investeren in beter onderwijs. Voor beter betaalde leraren, meer aandacht voor elk kind en scholen die van ’s ochtends tot ’s avonds goede opvang verzorgen. Klaver: “Onderwijs gaat over het ontwikkelen van mensen. Dit kabinet ziet mensen als een economische kostenpost. In plaats van investeren in kwalitatief beter onderwijs, bezuinigt dit kabinet op zorgleerlingen, bevriest de lerarensalarissen en doet niets aan het tekort aan docenten.”

GroenLinks steunt de acties van scholen en docenten en roept iedereen op te komen, die zich ook keert tegen het onderwijsbeleid van dit kabinet.

Plaats een reactie