Groene, sociale economie is mogelijk

0
614

Het GroenLinks plan ‘Hart voor de Toekomst’ zorgt al vanaf 2013 voor een omslag naar een groene en sociale economie. Dit wordt bevestigd door het Centraal Planbureau (CPB) in de donderdag 26 april 2012 verschenen doorrekening. In ruil voor beprijzing van vuile energie, consumptie en mobiliteit verlaagt GroenLinks de inkomstenbelasting fors. Dit is goed voor koopkracht, milieu en werkgelegenheid.

GroenLinks fractievoorzitter Jolande Sap: “Door de vervuilende industrie te laten betalen voor de uitstoot en milieukosten, maar tegelijkertijd de arbeidskosten te verlagen creëren we meer banen en krijgt duurzame innovatie eindelijk kansen in Nederland. Zo kan ons land weer opbloeien in deze crisistijd.”

Groenlinks kiest er in ‘Hart voor de Toekomst’ voor om de milieuvervuiling en de sterkste schouders extra te belasten, waardoor het in 2013 mogelijk is om de belasting op werk met 11 miljard te verlagen. Dit heeft een enorm positief effect op de werkgelegenheid en de koopkracht voor lage- en middeninkomens. Laagbetaald en -geschoold werk, juist die banen die de afgelopen jaren zijn weggesaneerd, maken wij weer aantrekkelijk. Daarnaast investeren we in eerlijker kansen voor de meest kwetsbaren, flexwerkers en kinderopvang.

GroenLinks wil de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs afbouwen, te beginnen met de villabelasting in 2013. Bezuinigingen die slecht zijn voor Nederland en haaks staan op onze traditie van tolerantie en gastvrijheid draaien we terug, zoals de bezuinigingen op natuur, persoonsgebonden budget (PGB) en sociale werkplaatsen.