Groene sector blijft investeren in vakmensen

De ruim 30.000 leerlingen binnen het groene mbo-onderwijs hebben over het algemeen nog weinig problemen met het vinden van een stageplek. Regionaal en sectoraal zijn er verschillen waar te nemen, maar de trend is nog steeds gunstig blijkt uit onderzoek door kenniscentrum Aequor. Dit in tegenstelling tot veel niet-groene sectoren waar leerlingen door de economische crisis steeds moeilijker een geschikte stageplek vinden.

Ook in economisch moeilijke tijden blijft de groene sector investeren in toekomstige vakmensen. Voor de voor Nederland economisch belangrijke primaire sectoren plantenteelt en veehouderij is het zelfs zo dat de behoefte aan stagiaires groter is dan het aanbod. Voor deze sectoren blijft het van belang aantrekkelijk te zijn voor jongeren om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar te hebben.

Conjunctuurgevoelig
Daar waar regio’s of sectoren een grote mate van conjunctuurgevoeligheid hebben is dit ook terug te zien in de bereidheid om leerlingen te begeleiden. De tijd en energie die aan stagiaires wordt besteed gaat nu veelal naar het eigen personeel en naar klanten. In economische groeigebieden als Greenport Venlo ervaren leerlingen daarentegen weinig problemen bij het vinden van een stageplaats in het groen.

De huidige economische situatie zorgt er in sommige branches, zoals de hoveniers- en bloemenbranche, ook voor dat er meer leerlingen switchen van een BBL naar een BOL-opleiding. Gevolg hiervan is wel dat afgestudeerden minder eenvoudig een baan overhouden aan hun leerplek omdat stages minder makkelijk worden omgezet in een (vast) dienstverband.

Plaats een reactie