Groene schoolpleinen zullen leeropbrengst vergroten

De Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Leiden hebben samen 700.000 euro gekregen om onderzoek te doen naar hoe groene schoolpleinen een gezonde ontwikkeling van kinderen op basisscholen kunnen bevorderen en het leerrendement kunnen vergroten. Zij gaan onderzoeken hoe een groen schoolplein, met extra planten en bomen, effectief ingezet kan worden in het onderwijsleerproces en welke expertise bij leerkrachten (in opleiding) nodig is om dit te bereiken.

Het onderzoek wordt geleid door socioloog Jolanda Maas van de Vrije Universiteit Amsterdam en pedagoog Dieuwke Hovinga van de Hogeschool Leiden in samenwerking met VU-hoogleraar Mark van Vugt en hoogleraar Agnes van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen, in een consortium van partners waaronder de Thomas More Hogeschool, Veldwerk Nederland, de Sophia Stichting en Fonds 1818.

Groen belangrijk voor gezonde ontwikkeling
Natuurrijke speel- en leeromgevingen zijn belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Zij spelen steeds minder buiten en komen steeds minder in contact met de natuur. Ook hebben steeds meer kinderen overgewicht en psychische problemen zoals ADHD waarvoor bewegen in een groene omgeving nuttig kan zijn. Daarom heeft de ontwikkeling van groene schoolpleinen in korte tijd een grote vlucht genomen. Hoewel leerkrachten in de praktijk de meerwaarde van groene schoolpleinen ervaren, ontbreekt het hen aan handvatten om deze ervaringen te vertalen naar concrete leeropbrengsten. Deze vertaling is echter belangrijk om groene schoolpleinen in te voeren.

“Gebruik schoolplein in onderwijsleerproces”
Hovinga, Maas en van Vugt: “Basisscholen worden door het ‘opbrengstgerichte werken’ steeds nadrukkelijker aangestuurd om de toegevoegde waarde van hun activiteiten te laten zien. Daarbij worden schoolpleinen weinig gebruikt als onderwijsleeromgeving. Voor een optimale benutting van de ‘leer’kracht van groene schoolpleinen is het belangrijk om de pleinen in te richten als onderwijsleeromgeving en integraal te gebruiken in het onderwijsleerproces. Basisschoolteams beschikken op dit moment meestal niet over de juiste kennis en expertise om het plein te gebruiken in de dagelijkse onderwijspraktijk.”

Opbrengsten van groene schoolpleinen
De onderzoekers gaan eerst de opbrengsten van groene schoolpleinen voor het onderwijsleerproces zichtbaar maken, waarbij de nadruk ligt op opbrengsten op het gebied van aandacht en concentratie, sociaal- en emotionele ontwikkeling, spel en beweging, mathematische ontwikkeling en het functioneren van zorgleerlingen. Daarnaast willen zij een integraal gebruik van groene schoolpleinen in het onderwijsleerproces vergroten.

De subsidie wordt gegeven door het stimuleringsprogramma van de Stichting Innovatie Alliantie RAAK-PRO. Dit richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen.

Plaats een reactie