Groen licht voor gasopslag Bergermeer

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu hebben dinsdag 17 mei 2011 groen licht gegeven voor de gasopslag Bergermeer. Het definitieve inpassingsplan wordt vanaf vrijdag 20 mei 2011 ter inzage gelegd.

Winningslocatie
Het bedrijf Taqa Energy wil de ondergrondse gasopslag aanleggen in het aardgasveld dat op circa 2200 meter diepte ligt onder de Bergermeer ten westen van Alkmaar. Daarvoor wordt de winningslocatie aangepast, komen er nieuwe gas-installaties in Alkmaar, en worden er verbindingsleidingen aangelegd.

‘Gasopslag zorgt dat er dat ook bij grote vraag in de winter tijdig voldoende gas kan worden geleverd,’ aldus minister Verhagen. ‘Dat is nodig omdat de voorraad gas in Slochteren kleiner wordt. Daardoor wordt het aanbod van gas minder flexibel.’

Inzage
Het inpassingsplan, een door het Rijk vastgesteld bestemmingsplan, wordt samen met enkele tientallen andere benodigde besluiten ter inzage gelegd. Bij de besluiten is rekening gehouden met de 2762 ingediende zienswijzen naar aanleiding van de eerder gepubliceerde voornemens. Ook de reacties op deze zienswijzen worden ter inzage gelegd.

Het inpassingsplan is van 20 mei tot en met 1 juli 2011 te bekijken bij het informatiecentrum van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Den Haag, bij de Balie Bouwen en Wonen van het Stadskantoor van de gemeente Alkmaar, bij het gemeentehuis van Bergen, bij het Informatiecentrum van de gemeente Heiloo en bij het gemeentehuis van Schermer. Alle stukken zijn dan ook op internet beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl

Beroep mogelijk
Belanghebbenden kunnen tegen een of meer van de besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan tot en met 1 juli 2011.

Plaats een reactie