Groen hervormen met doorbraakagenda “Hart voor de toekomst”

Groenlinks wil een doorbraak naar een duurzame economie door het radicaal afbouwen van de bijna 6 miljard verkapte subsidie die jaarlijks naar fossiele energie als kolen, gas en kerosine gaat. Samen met het beprijzen van vervuilende mobiliteit en het stoppen van het aanleggen van asfalt, levert het de schatkist in totaal 12 miljard in 2015 op.

Dat staat in Hart voor de toekomst, het alternatief voor de komende bezuinigingsplannen van het kabinet, dat GroenLinks-fractieleider Jolande Sap zondag 15 april 2012 heeft gepresenteerd.

In ruil voor de beprijzing van vuile energie, consumptie en mobiliteit investeert GroenLinks direct in het fors verlagen van de belastingen op arbeid voor werkgevers, zonder dat mensen er in netto inkomen op achteruit gaan.

“Door de vervuilende industrie te laten betalen voor de uitstoot en milieukosten, maar tegelijkertijd de arbeidskosten te verlagen creëren we meer banen en krijgt duurzame innovatie eindelijk kansen in Nederland. Zo kan ons land weer opbloeien in deze crisistijd”, zegt Sap.

In ‘Hart voor de toekomst’ laat GroenLinks zien dat het moet en kan, de overheidsfinanciën op orde krijgen en groen hervormen met oog voor eerlijke kansen en toekomstige generaties.

GroenLinks investeert fors in de arbeidsmarkt. Vooral in nieuwe zekerheden als scholing, kinderopvang en betere rechten voor flexwerkers. Tijdens de doorrekening van het verkiezingsprogramma in 2010 was GroenLinks banenkampioen. Opnieuw laten we zien dat de voorstellen een enorm positief effect hebben op de werkgelegenheid in Nederland. Vooral laagbetaald en -geschoold werk. Banen die de afgelopen jaren weg zijn gesanneerd, omdat de loonkosten te hoog zijn, maken wij weer aantrekkelijk.

Ook wil GroenLinks de hypotheekrenteaftrek afbouwen en de pensioenleeftijd sneller naar 67 jaar brengen. Bezuinigingen die slecht zijn voor Nederland en haaks staan op onze traditie van tolerantie en gastvrijheid draaien we terug, zoals de bezuinigingen op natuur, cultuur en ontwikkelingssamenwerking.

“Onze hervormingen leveren niet alleen geld op voor de staatskas. Ze hebben naast een vergroening van de economie ook andere positieve effecten, zoals gelijke kansen op werk of een huis. Deze tijd biedt ook kansen voor de transitie naar een andere economie. Een economie die niet eenzijdig gefixeerd is op geld, maar op bloei van een mooi Nederland met oog voor toekomstige generaties”, aldus Sap.

Plaats een reactie